2020.12.02, g.10.00; duża nieruchomość komercyjna na terenie dawnej fabryki Wiskord; OPERAT poniżej na str.2

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

02 grudnia 2020 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, przysługującego dłużnikowi INTOP SZCZECIN Sp. z o.o. w Skarbimierzycach, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – działki nr ew. 1/1 obręb nr 4193 o powierzchni 10235 m2 (1,0235 ha) położonej:

Szczecin, ul. Transportowa

link do Geoporatlu: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?identifyParcel=326201_1.4193.1/1

w prawobrzeżnej dzielnicy Żydowce – Klucz, zabudowanej budynkami niemieszkalnymi (po-produkcyjnymi) w zabudowie zwartej oznaczonymi na mapach geodezyjnych nr 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 123 i 124 o łącznej powierzchni zabudowy 1640 m2, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00157271/7.


2021.01.11, g. 9.00; udział 1/2 w nieruchomości przy ul.Żytniej 20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

11 stycznia 2021r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, mającego siędzibę w Szczecinie przy Placu Żołnierza 16, w sali 114, odbędzie się pierwsza licytacja przysługującego dłużnikowi Markowi Kaczmarkowi udziału 1/2 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej nr ew. 23/1 o pow. 293 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 74,80 m2 położonej:

Szczecin, ul. Żytnia 20

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00141876/3


2020.12.10, g.10.00; mieszkanie 48,08 m2 Szczecin-Bukowo; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

10 grudnia 2020 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 114, odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużniczki Agnieszki Aleksandrowicz, lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 48,08 m2, znajdujący się na poddaszu użytkowym 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Okólna 44/2

w lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Bukowo/Północ, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SZ1S/00056658/6 wraz z udziałem 50/100 we wspólnej części budynku i w prawie użytkowania terenu objętych księgą wieczystą KW SZ1S/00020022/8.