2020.04.23, g.10.00; duży, kilkumieszkaniowy dom w Policach; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

23 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącej własnością dłużnika Michela Pszczółkowskiego, nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 269/13 o powierzchni 2027 m2, położonej

Police, ul. Kościuszki 57

zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00006527/1 Czytaj całość »


2020.03.12, g.12.30; mieszkanie przy ul.Krasińskiego 59c; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

12 marca 2020 r. o godz.12:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 59,10 m2, należącego do dłużnika Marka Grzesika, znajdującego się na drugim piętrze trzypiętrowego budynku mieszkalnego (z użytkowym poddaszem) położonego:

71-447 Szczecin, ul. Zygmunta Krasińskiego 59C/4

dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00153411/3 wraz z udziałem 72/10000 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu oznaczonego księgą wieczystą nr SZ1S/00108380/6. Czytaj całość »


2020.03.12, g.11.30; dom przy Szosie Stargardzkiej z budynkami garażu, basenu, rekreacyjnym; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

12 marca 2020 r. o godz. 11:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużnika Ryszarda Sarzyńskiego, nieruchomości gruntowej nr ew. 229 o pow. 1588,00 m2 (0,1588 ha), zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr ew. 542 o pow. zabudowy 90,00 m2 i pow. użytkowej 155,79 m2, przybudowanym garażem nr ew. 146 o pow. użytkowej 31,66 m2, budynkiem basenu nr ew. 387 o pow. użytkowej 107,72 m2 i budynkiem rekreacyjnym z dobudowanym garażem nr ew. 686 o pow. użytkowej 148,06 m2, położonej:

Szczecin, ul. Szosa Stargardzka 21

w prawobrzeżnej części miasta – na pograniczu dzielnic Płonia i Kijewo, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00058873/3. Czytaj całość »


2020.03.11, g.9.00; hala magazynowo-produkcyjna, aktualnie stolarnia (na terenie dawnego Wiskordu); FOTO

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

11 marca 2020 r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, przysługującego dłużnikowi Zbigniewowi Dębskiemu, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr ew. 1/17, obręb ewidencyjny 4193, o powierzchni 3779 m2 (0,3779 ha) zabudowanej trzema budynkami niemieszkalnymi: 4 – kondygnacyjnym budynkiem magazynowo – produkcyjnym o powierzchni użytkowej 2.381,14 m2, wiatą i małym budynkiem gospodarczym, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej:

Szczecin, ul. Transportowa 1

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00200612/7. Czytaj całość »


2020.03.23, g.9.00 lokal fryzjersko-kosmetyczny tuż obok ul.Duńskiej; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

23 marca 2020 r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużniczki Anny Dyner, lokalu mieszkalnego przerobionego na lokal użytkowy (obecnie salon fryzjersko – kosmetyczny), o powierzchni użytkowej 60,70 m2, znajdującego się na parterze czterokondygnacyjnego budynku mieszkalno – usługowego, położonego:

Szczecin, ul. Krasińskiego Zygmunta 58 D

w lewobrzeżnej dzielnicy Warszewo, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00138102/3 wraz z udziałem 220/10000 we wspólnej części budynku i w gruncie objętych księgą wieczystą KW SZ1S/00137500/6. Czytaj całość »


2020.03.09, g.12.00; spory plac z budynkiem warsztatowym w Wielgowie; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

09 marca 2020 r. o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącej własnością dłużników Elżbiety i Jarosława małżonków Staciwa, nieruchomości gruntowej nr ew. 18/4 obręb 4088, Dąbie 88, o powierzchni 2705 m2, (0,2705 ha) zabudowanej budynkiem warsztatowym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni zabudowy 188 m2, położonej:

Szczecin, ul. Borowa 3

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00173386/4. Czytaj całość »