e-licytacja domu przy ul.Zielonogórskiej 1 od 26.08.2022, g.12.00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 26.08.2022 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja
nieruchomości położonej przy ul. Zielonogórska 1, 71-084 Szczecin, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin) prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00003952/1.
Opis nieruchomości:


II e-licytacja działki na Warszewie od 25.08.2022, g.12.00

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 25.08.2022 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja
nieruchomości położonej przy ul. Pegaza 7A, 71-790 Szczecin, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin) prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00127532/6.


II e-licytacja mieszkania przy ul.Zagłoby 33 od 24.08.2022, g.12.00

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie
art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 24.08.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zagłoby 33/1, 71-687 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i
Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin) prowadzi
księgę wieczystą o numerze SZ1S/00210235/3.


II licytacja udziału 1/2 w mieszkaniu przy ul.Robotniczej w Policach 18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

17-08-2022 r. o godz. 09.00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, będącego własnością dłużnika Jerzego Tomanka, udziału 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 61,97 m2, znajdującego się na I piętrze trzypiętrowego budynku mieszkalnego, położonego:

Police, ul. Robotnicza 18/8