2019.01.24, g.11.00; udział 1/2 w domu w budowie w Pilchowie. FOTO

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 24 stycznia 2019r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja należącego  do dłużnika Tomasza Dąbrowskego udziału 1/2 nieruchomości  stanowiącej działki nr 532 i 534/1 o powierzchni 1.314 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej z garażem  położonej w

Pilchowie, ul. Olchowa 25

 dla której  Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2S/00025725/8

Suma oszacowania wynosi 312 727,50zł brutto , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania brutto i wynosi     208 485 zł.

Uwaga ! Drugi udział 1/2 będzie sprzedawany w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego przeciw drugiemu współwłaścicielowi. Osobom zainteresowanym mogą zostać udzielone dalsze informacje

Czytaj całość »


2019.01.24, g.11.00; udział 1/2 w dużej (2029 m2) działce gruntu w Pilchowie

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 24 stycznia 2019r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja należącego  do dłużnika: Tomasza Dąbrowskiego udziału 1/2 nieruchomości  stanowiącej działkę nr 494/1, o powierzchni 2219 m2 i działkę nr 494/2 o powierzchni 2029 m2 położonej w

Pilchowo, ul. Warszewska

dla której  Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2S/00005802/6

Uwaga ! Drugi udział 1/2 będzie sprzedawany w ramach postępowania upadłościowego drugiego współwłaściciela. Osobom zainteresowanym mogą zostać udzielone dalsze informacje

Czytaj całość »