2018.04.06, g.11.00; działka w Podjuchach ul. Zapiecek 39

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

06 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będących własnością dłużników Jerzego i Urszuli małżonków Jagodzińskich, nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. 93 obręb 4114 Dąbie, o powierzchni 758 m2 (0,0758 ha), położonej: 

Szczecin ul. Zapiecek 39

w prawobrzeżnej dzielnicy Podjuch, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00160638/2. Suma oszacowania powiększona o podatek VAT (23%) wynosi 197.784,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania brutto i wynosi 148.338,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania brutto, to jest 19.778,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii lub na konto Komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.         Czytaj całość »


2018.04.06, g.11.00, dom czterorodzinny w budowie w Podjuchach

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

06 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będących własnością dłużników Jerzego i Urszuli małżonków Jagodzińskich nieruchomości gruntowej nr ew. 90 obręb 4114 Dąbie, o powierzchni 1060 m2 (0,1060 ha), zabudowanej budynkiem mieszkalnym czterorodzinnym w trakcie inwestycji o powierzchni zabudowy 157,21 m2, powierzchni całkowitej 456,04 m2 i kubaturze 1762,65 m3, położonej: 

Szczecin, ul. Zapiecek 33

w prawobrzeżnej dzielnicy Podjuchy, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW  SZ1S/00140896/2. Suma oszacowania powiększona o podatek VAT (23%) wynosi 803.805,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania brutto i wynosi 602 853,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania brutto, to jest 80.380,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii lub na konto Komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.          Czytaj całość »


2018.04.06, g.11.00; dom w budowie w Podjuchach

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

06 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będących własnością dłużników Jerzego i Urszuli małżonków Jagodzińskich, nieruchomości gruntowej nr ew. 111/4 obręb 4114 Dąbie 114, o powierzchni 1490 m2 (0,1490 ha), zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie inwestycji o powierzchni zabudowy 194,76 m2, powierzchni użytkowej 283,45 m2 i kubaturze 1197,93 m3, położonej: 

Szczecin ul. Zapiecek 5

w prawobrzeżnej dzielnicy Podjuchy, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW  SZ1S/00154597/7. Suma oszacowania powiększona o podatek VAT (23%) wynosi 638.739,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania brutto i wynosi 479.054,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania brutto, to jest 63.873,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii lub na konto Komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.       Czytaj całość »


2018.04.12, g.12.00; dom z wielką działką (4299 m2) w Żydowcach-Kluczu; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 12 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącej własnością dłużniczki Renaty Kochańskiej,  nieruchomości gruntowej nr ew. 3/9, o powierzchni 4299 m2 (0,4299 ha) zabudowanej wolnostojącym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 203,61 m2, budynkiem garażowym oraz urządzeniami infrastruktury, położonej:

Szczecin, ul. Bielańska 14

w prawobrzeżnej dzielnicy miasta Płonia – Śmierdnica, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00084577/9. Suma oszacowania wynosi 748.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 561.225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74.830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii lub na konto Komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Czytaj całość »


2018.04.06, g.10.00; mieszkanie 3 pok., 49,57 m2 na poddaszu użytkowym przy ul.Nowotarskiej 8; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

06 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącego własność dłużniczki Anny Osak, 3-pokojowego lokalu mieszkalnego o powierzchni 49,57 m2 (wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych – 77,37 m2), znajdującego się na poddaszu użytkowym parterowego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Nowotarska 8/2,

w prawobrzeżnej dzielnicy Podjuchy, dla którego Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00103392/8 wraz z udziałem 404/1000 we wspólnej części budynku i prawie wieczystego użytkowania terenu objętych księgą wieczystą KW 27829 oraz pomieszczeniami przynależnymi – dwiema piwnicami – nr 3 i nr 4, o łącznej pow. użytkowej 27,80 m2 Czytaj całość »


2018.03.27, g.13.00; udział 1/4 w działce o pow.6.500 m2 w Brzózkach

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

27 marca 2018 r. o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, stanowiącego własność dłużnika Marka Chmielowca, udziału 1/4 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. 314, obręb Brzózki o pow. 6.500 m2 (0,6500 ha) położonej:

Brzózki, gm. Nowe Warpno

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00017892/0.       Czytaj całość »


2018.03.14, g.13.30; pr. uż. wiecz. do działki z domem przy ul.Zoologicznej 4 w Szczecinie; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

14 marca 2018 r. o godz. 13:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikowi Krzysztofowi Cyrulewskiemu, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr ew. 7/2 o powierzchni 504 m2 (0,0504 ha) zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, z wbudowanym garażem, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej:

Szczecin, ul. Zoologiczna 4

w prawobrzeżnej dzielnicy miasta – Kijewo, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00213550/8. Czytaj całość »


2018.03.13, g. 9.15; mieszkanie 2 pok., 47,13 m2 na III p. przy ul.Zawadzkiego 2; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

13 marca 2018 r. o godz. 09:15 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużniczki Grażyny Kaczmarzyk, 2-pokojowego lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 47,13 m2, znajdującego się na III piętrze 10-piętrowego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Zawadzkiego 2/20

w lewobrzeżnej dzielnicy – Osiedlu Zawadzkiego, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SZ1S/00162034/2 wraz z udziałem 161/10000 we wspólnej części budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą KW SZ1S/00102267/6 oraz pomieszczeniem piwnicznym nr 20 o pow. użytkowej 2,40 m2 (lokal mieszkany wraz z piwnicą ma 49,53 m2 powierzchni użytkowej). Czytaj całość »


2018.04.12, g.10.00; udział 1/20 w działce drogowej w Mierzynie, ul.Bajkowa

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

12 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużnika Krzysztofa Głębickiego, udziału 1/20 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. 302/220 obręb Mierzyn 3, o powierzchni 3 342 m2 (0,3342 ha), stanowiącej drogę dojazdową, położonej:

Mierzyn, ul. Bajkowa

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00021734/6. Czytaj całość »


2018.04.12, g.9.00; działka 1086 m2 w Mierzynie ul.Bajkowa; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 12 kwietnia 2018 r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącej własnością dłużnika Krzysztofa Głębickiego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. 302/236 obręb Mierzyn 3, o powierzchni 1086 m2 (0,1086 ha), położonej:

Mierzyn, ul. Bajkowa

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00034568/5.        Czytaj całość »


2018.03.20, g.10.00; budynek mieszkalno-usługowy w zabudowie szeregowej w Dąbiu, ul.Chorwacka 10a; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

20 marca 2018 r. o godz. 10:00 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużniczce Grażynie Płacheckiej (poprzednio Syropoulu), prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 79 obręb Dąbie 25, o powierzchni 387,00 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym w zabudowie szeregowej, o powierzchni całkowitej 532,08 m2, trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z dobudowanym jednokondygnacyjnym budynkiem hali magazynowej, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej:

Szczecin, ul. Chorwacka 10A 

w prawobrzeżnej dzielnicy – Dąbie, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00069538/3.          Czytaj całość »


2018.03.13, g.11.00; mieszkanie 59,66 m2 przy ul.Duńskiej 94; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

13 marca 2018 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużnika Tomasza Jankowskiego, lokalu mieszkalnego składającego się z pokoju z holem, kuchni (faktycznie aneksu kuchennego), łazienki i antresoli, o powierzchni użytkowej 59,66 m2, znajdującego się na III piętrze i poddaszu trzypiętrowego budynku mieszkalno – usługowego, położonego:

Szczecin, ul. Duńska 94/14

w lewobrzeżnej dzielnicy Warszewo, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SZ1S/00186918/7 wraz z udziałem 20/10000 we wspólnej części budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą KW SZ1S/00130491/0.      Czytaj całość »


2018.03.13, g.10.00; dwupoziomowe mieszkanie przy ul.Duńskiej 96; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

13 marca 2018 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużników Iwony i Roberta małżonków Nosal, dwupoziomowego lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 69,14 m2, znajdującego się na III piętrze i poddaszu trzypiętrowego budynku mieszkalnego położonego:

Szczecin, ul. Duńska 96/12

w lewobrzeżnej dzielnicy Warszewo, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00179438/6 wraz z udziałem 23/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą KW SZ1S/00130491/0. Czytaj całość »


2018.03.14, g.9.00; spółdz. własn. prawo do mieszkania 2-pok. przy ul.Jodłowej 19; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

14 marca 2018 r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikom Annie i Witoldowi małżonkom Malinowskim, spółdzielczego własnościowego prawa do 2-pokojowego lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 59,17 m2, znajdującego się na III piętrze 4 – piętrowego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Jodłowa 19/8

w lewobrzeżnej dzielnicy Świerczewo, znajdującego się w zasobach Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00136084/6.         Czytaj całość »


2018.06.27, g.9.00; spółdz. własn. prawo do mieszkania 3-pok. na III piętrze, przy ul.Łukasińskiego 40c

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

27 czerwca 2018 r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikowi Brianowi Cole, spółdzielczego własnościowego prawa do 3-pokojowego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 61,40 m2, znajdującego się na III piętrze 3 – piętrowego budynku mieszkalno – usługowego, położonego:

Szczecin, ul. Łukasińskiego Waleriana 40C/5

w dzielnicy Pogodno, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej PANORAMA w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00125580/3.          Czytaj całość »


2018.03.16, g.12.00; 2 udziały po 1/2 (łącznie całość) w spółdz. własn. prawie do mieszkania 3 pok. na parterze na Kaliny 45; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

16 marca 2018 r. o godz. 12:00 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużniczce Bożenie Przybylskiej udziału 1/2 oraz przysługującego dłużnikowi Tomaszowi Przybylskiemu udziału 1/2 w  spółdzielczym własnościowym prawie do 3-pokojowego lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 62,30 m2, znajdującego się na parterze 8 – piętrowego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Kaliny Antoniego 45/1

w lewobrzeżnej dzielnicy Świerczewo, znajdującego się w zasobach Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00152900/1.         Czytaj całość »


2018.03.07, g.12.30; użytk. wiecz. działek wraz z budynkami niemieszkalnymi (w tym obecnie stolarnia) na terenie dawnego WISKORDU; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

  07 marca 2018 r. o godz. 12:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikowi Zbigniewowi Dębskiemu, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr ew. 1/17, obręb ewidencyjny 4193, o powierzchni 3779 m2 (0,3779 ha) zabudowanej trzema budynkami niemieszkalnymi: 4 – kondygnacyjnym budynkiem magazynowo – produkcyjnym o powierzchni użytkowej 2.381,14 m2, wiatą i małym budynkiem gospodarczym, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej: 

Szczecin, ul. Transportowa 1

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00200612/7.         Czytaj całość »


2018.03.05, g.11.00; udział 1/2 w spółdz. własn. prawie do mieszkania na parterze przy ul.Jasnej 49; FOTO

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

05 marca 2018 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 220 odbędzie się druga licytacja, przysługującego dłużnikowi Stanisławowi Bułatowiczowi, udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do 4-pokojowego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 76,10 m2, znajdującego na parterze dwunastopiętrowego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Jasna 49/1

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej DĄB w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00236193/4.         Czytaj całość »


2018.02.28, g.9.00, garaż w podziemiu budynku przy ul.Warcisława 27, 27a, 27b

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI – GARAŻU

Z-ca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Romana Walkowiaka Asesor Joanna Szwichtenberg na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

28 lutego 2018 r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużniczki Jolanty Zamośnej, lokalu niemieszkalnego – garażu nr 11, o powierzchni16,30 m2, znajdującego się w ciągu szeregowym garaży usytuowanych w podziemiu budynku mieszkalno – usługowego, położonego:

Szczecin, ul. Księcia Warcisława I 27, 27 A, 27 B

w dzielnicy Niebuszewo, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00170599/9 wraz z udziałem 231/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu objętych księgą wieczystą nr KW SZ1S/00108951/0.       Czytaj całość »


2018.02.27, g.12.00; spółdz. własn. prawo do mieszkania 2 pok., ul.Kościelna 37; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Z-ca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Romana Walkowiaka Asesor Joanna Szwichtenberg na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 27 lutego 2018 r. o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużniczce Elżbiecie Janik, spółdzielczego własnościowego prawa do 2-pokojowego lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 47,02 m2, znajdującego się na II piętrze 2 – piętrowego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, Kościelna 37/8

w lewobrzeżnej dzielnicy Stołczyn, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej DOM NAD ODRĄ w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00179159/6.         Czytaj całość »


2018.03.07, godz. 11.30; udział 2/7600 w drodze przy dawnym Wiskordzie

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

7 marca 2018 r. o godz. 11:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, przysługującego dłużnikowi Dariuszowi Plewko udziału 2/7600 w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr ew. 18,  o łącznej powierzchni 730 m2 (0,0730 ha),  położonej:

Szczecin, ul. Transportowa

w prawobrzeżnej dzielnicy Żydowce – Klucz, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00150917/9.        Czytaj całość »


2018.02.26, g.13.00; 3 pok. mieszkanie przy ul.Koszalińskiej 16 w Szczecinie; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

26 lutego 2018 r. o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 220 odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącego własność dłużnika Artura Kamińskiego, 3 – pokojowego lokalu mieszkalnego o pow. 82,98 m2, znajdującego się na parterze dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Koszalińska 16/1,

w dzielnicy Gocław, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00069912/9 wraz z udziałem 64/100 we wspólnej części budynku oraz udziałem 50/100 w gruncie objętym księgą wieczystą numer KW 69902.         Czytaj całość »


2018.03.07, g.10.00 udział 99/200 w nieruchomości przemysłowej;

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

07 marca 2018 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, przysługującego dłużnikowi Andrzejowi Grzegorczykowi udziału 99/200 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr ew. 1/2, o łącznej powierzchni 52574 m2 (5,2574 ha) zabudowanej budynkami (budynki produkcyjne, fundamenty, komin wentylacyjny) stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej:

Szczecin, ul. Transportowa,

w prawobrzeżnej dzielnicy Żydowce – Klucz, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00210337/8.         Czytaj całość »


2018.03.07, g.09.00; udział 99/200 w pr. uż. wiecz. w nieruchomości o łącznej pow. 52574 m2, teren dawnego WISKORDU, FOTO

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

7 marca 2018 r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, przysługującego dłużnikowi Dariuszowi Plewko udziału 99/200 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr ew. 1/2, o łącznej powierzchni 52574 m2 (5,2574 ha) zabudowanej budynkami (budynki produkcyjne, fundamenty, komin wentylacyjny) stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej:

Szczecin, ul. Transportowa,

w prawobrzeżnej dzielnicy Żydowce – Klucz, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00210337/8.          Czytaj całość »


2018.03.07, g.12.00; udział 99/7600 , udział w działce na terenie dawnego Wiskordu

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

7 marca 2018 r. o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, przysługującego dłużnikowi Andrzejowi Grzegorczykowi udziału 99/7600 w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr ew. 18,  o łącznej powierzchni 730 m2 (0,0730 ha),  położonej:

Szczecin, ul. Transportowa,

w prawobrzeżnej dzielnicy Żydowce – Klucz, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00150917/9.        Czytaj całość »


2018.03.07, g.11.00; udział 99/7600 w pr. uż. wiecz. w działce 18 – teren dawnego WISKORD;

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

7 marca 2018 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, przysługującego dłużnikowi Dariuszowi Plewko udziału 99/7600 w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr ew. 18,  o łącznej powierzchni 730 m2 (0,0730 ha),  położonej:

Szczecin, ul. Transportowa

w prawobrzeżnej dzielnicy Żydowce – Klucz, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00150917/9.      Czytaj całość »