2020.10.08, godz.11.00, dwa udziały (łącznie 198/200) w gruncie ponad 5 ha na terenie dawnego Wiskordu

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

08 października 2020 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 114 (UWAGA ZMIANA NUMERU SALI!), odbędzie się druga licytacja:

– udziału 99/200 dłużnika Andrzeja Grzegorczyka

– udziału 99/200 dłużnika Dariusza Plewko

w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr ew. 1/2, o łącznej powierzchni 52574 m2 (5,2574 ha) zabudowanej budynkami (budynki produkcyjne, fundamenty, komin wentylacyjny) stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej:

Szczecin, ul. Transportowa

w prawobrzeżnej dzielnicy Żydowce – Klucz, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00210337/8.


2020.09.21, g.11.30, udział w działce drogowej przy działkach z godz.10.30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu:

21 września 2020r. o godz. 11:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie położonego w Szczecinie przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 , w sali nr 114 odbędzie się pierwsza licytacja przysługującego dłużnikowi Konradowi Marii Sikorskiemu udziału 28/600w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, (działka nr ew. 1270/2 o powierzchni 19.199 m2 (1.9199 ha stanowiącej nieutwardzoną drogę dojazdową, położonej:

72-003 Dobra

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00022780/0.


2020.09.21, g.10.30; grunt pomiędzy Dobrą a Lubieszynem składający się z 7 działek, łącznie 7.898 m2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu:

21 września 2020r. o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie położonego w Szczecinie przy Pl. Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 114 odbędzie się pierwsza licytacja należącej do dłużnika Konrada Marii Sikorskiego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, na którą składają się działki nr ew. 1270/13, 1270/14, 1270/15, 1270/28, 1270/34, 1270/38, 1270/43 o łącznej powierzchni 7.898 m2 (0,7898 ha), położonej:

72-003 Dobra

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00022824/1 .


2020.09.14, g.11.00; duży grunt (99.471 m2) niezabudowany, pomiędzy Ustowem a Kurowem, LINK do Geoportalu

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

14 września 2020 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 114, odbędzie się pierwsza licytacja, będącej własnością dłużniczki Joanny Bohdanowicz, nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. 11/7 (identyfikator: 321102_2.0012.11/7), o pow. 99.471 m2 (9,9471 ha) położonej:

Przecław, gm. Kołbaskowo

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5171841

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00008922/4.

Ciąg dalszy na następnej stronie