Start

Kancelaria Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód
nr XVII
Romana Walkowiaka

mieści się pod adresem:
ul. Santocka 18/14
71-113 Szczecin

(wieżowiec Modehpolmo na rogu Santockiej i Witkiewicza, I piętro) link do mapy

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
Kancelaria w poniedziałki i czwartki do przyjmuje interesantów w godzinach:
od 8.00 do 15.30
 
W środy dodatkowo czynne do godz. 17.00

Dyżur komornika w środy od godz. 10.00 do godz. 16.00.

W piątki kancelaria czynna do godz.14.00.

We wtorki Kancelaria nie obsługuje interesantów.

numery telefonów:

telefony czynne od godz. 11.00 do 14.00

91/484-22-13 

91/484-36-00

91/829 50 46

Dla wierzycieli (nr czynny w godzinach pracy Kancelarii):

91/820 23 22

Dla Sądów (nr czynny w godzinach pracy Kancelarii):

91/820 13 18

e-mail: sekretariat@komornik.szczecin.pl

lub

szczecin4@komornik.szczecin.pl

W przypadku zbiegów egzekucji organy egzekucyjne proszone są o kontakt mailowy pod adresem:

zbiegi@komornik.szczecin.pl

 

Wszelkich wpłat w sprawach należy dokonywać na rachunek komornika:

SANTANDER BANK POLSKA SA 2 O/Szczecin
63 1090 2806 0000 0001 0470 9872


dla przelewów dokonywanych zza granicy:


WBKPPLPPPL 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872

(przy wpłatach należy podać sygnaturę sprawy egzekucyjnej)
lub bezpośrednio w Kancelarii Komornika.

KOMORNIK INFORMUJE, ŻE NIE UMIESZCZA OGŁOSZEŃ ANI OBWIESZCZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIGDZIE POZA STRONĄ WŁASNĄ I STRONAMI licytacje.komornik.pl i elicytacje.komornik.pl