ODWOŁANA !!! 2021.06.17, g.11.00; grunt 4.000 m2 w Mierzynie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

ODWOŁANA !!!!

17 czerwca 2021r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 114, odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącej własność

dłużnika Macieja Grochali, nieruchomości gruntowej niezabudowanej numer ewidencyjny 30/38, obręb 0008 Mierzyn, o powierzchni 4000 m2 (0,4000 ha), położonej:

Mierzyn, gmina Dobra

(przedłużenie ulicy Przyrodniczej)

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5629457

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00029349/6.