2021.12.20, g.9.00, niezabudowana działka w Mierzynie przy ul.Równej, obok nieruchomości z 18.11.2021 i z 9.12.2021

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

20 grudnia 2021r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużnika FIBER Nieruchomości Sp. z o.o. w Szczecinie, udziału 190/1000 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. 757/8 obęb 0008, Mierzyn 1 o powierzchni 700 m2 (0,0700 ha), położonej:

Mierzyn, ul. Równa 2, 2A, 2B, 2C, 2D,

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00035694/4 wraz z prawem wyłącznego korzystania z części działki gruntu numer 757/8 oznaczonej numerem 1 (jeden) na załączniku do aktu stanowiącego podstawę wpisu do w/w księgi wieczystej.


2021.12.09, g.11.00, udział w drodze w Mierzynie, obok nieruchomości z 18.11.2021 i z 20.12.2021

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

09 grudnia 2021 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużnika FIBER Nieruchomości Sp. z o.o. w Szczecinie, udziału 6980/10000 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej – drogi nr ew. 757/11 obęb 0008, Mierzyn 1 o powierzchni 622 m2 (0,0622 ha), będącej częścią ulicy Równej, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00039981/1, położonej:

Mierzyn, ul. Równa


2021.11.23, g.10.00, dom w trakcie budowy na pięknie położonej działce w Podjuchach

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

23 listopada 2021 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, będącej własnością dłużników Jerzego i Urszuli małżonków Jagodzińskich, nieruchomości gruntowej nr ew. 111/4 obręb 4114 Dąbie 114, o powierzchni 1490 m2 (0,1490 ha), zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie inwestycji (poniżej stanu surowego) o powierzchni zabudowy 194,76 m2, powierzchni użytkowej 283,45 m2 i kubaturze 1197,93 m3, położonej:

Szczecin ul. Zapiecek 5

https://www.google.com/maps/place/Zapiecek+5,+70-736+Szczecin/@53.3652655,14.6026733,19.25z/data=!4m5!3m4!1s0x47aa0800346048f1:0x56e6484f3367f167!8m2!3d53.3653399!4d14.603151

w prawobrzeżnej dzielnicy Podjuchy, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00154597/7.


2021.11.18, g.10.00 płytki, kafle

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

18 listopada 2021r. o godz. 10:00

na terenie Stanmot Sp. z o.o. Sp. k. pod adresem: Kurów 15, 72-001 Kołbaskowo

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości:


29.10.2021, g.11.00, samochód Volvo FL6 furgon izotermiczny

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

29 października 2021 r. o godz. 11:00

pod adresem: Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 120 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości:


2021.10.28 g.13.00, wyposażenie warsztatu samochodowego

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

28 października 2021r. o godz. 13:00

pod adresem: Szczecin, ul. Edwarda Dembowskiego 10 (warsztat: Mechanika Pojazdowa Grzesik Marek)

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości:


2021.11.18, g.13.00, działka niezabudowana w Mierzynie, obok nieruchomości z 9.12.2021 i z 20.12.2021

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

18 listopada 2021 r. o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. 757/7 obręb 0008, Mierzyn 1 o powierzchni 700 m2 (0,0700 ha), położonej:

Mierzyn, ul. Równa 4,

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00035693/7.


2021.11.17, g.13.00; mieszkanie na ul.Grzymińskiej 30a z wadą prawną

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

17 listopada 2021 r. o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się druga licytacja, będącego własnością dłużnika RAMA MANAGEMENT Sp. z o.o. Spółka Komandytowo – Akcyjna w Mierzynie, lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 46,00 m2, znajdującego się na parterze budynku, położonego:

Szczecin, ul. Grzymińska 30A/4

w dzielnicy Żelechowa, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00146904/4 wraz z udziałem 90/10000 we wspólnej części budynku mieszkalnego i w prawie wieczystego użytkowania gruntu, objętych księgą wieczystą KW 114676 oraz pomieszczeniem piwnicznym – komórką lokatorską nr 4 o pow. 3,20 m2.