2021.01.11, g. 9.00; udział 1/2 w nieruchomości przy ul.Żytniej 20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

11 stycznia 2021r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, mającego siędzibę w Szczecinie przy Placu Żołnierza 16, w sali 114, odbędzie się pierwsza licytacja przysługującego dłużnikowi Markowi Kaczmarkowi udziału 1/2 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej nr ew. 23/1 o pow. 293 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 74,80 m2 położonej:

Szczecin, ul. Żytnia 20

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00141876/3


2020.12.10, g.12.00; niedokończony, niekonwencjonalny dom w Drogoradzu na działce 3.800 m2; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

10 grudnia 2020r. o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, mającego siedzibę w Szczecinie przy Pl. Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 114 odbędzie się pierwsza licytacja należącej do dłużnika Anny Kaźmierczak nieruchomości gruntowej, działki nr 322, o pow. 3800 m2, zabudowanej wolnostojącym, jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w stanie niezamieszkałym, o pow. użytkowej 157,90 m2, położonej:

Drogoradz, gmina Police

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5253607

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00020553/6.


2020.12.10, g.10.00; mieszkanie 48,08 m2 Szczecin-Bukowo; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

10 grudnia 2020 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 114, odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużniczki Agnieszki Aleksandrowicz, lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 48,08 m2, znajdujący się na poddaszu użytkowym 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Okólna 44/2

w lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Bukowo/Północ, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SZ1S/00056658/6 wraz z udziałem 50/100 we wspólnej części budynku i w prawie użytkowania terenu objętych księgą wieczystą KW SZ1S/00020022/8.


2020.11.10, g.08.30; działka niezabudowana 742 m2 z pięknym widokiem w Podjuchach; OPERAT poniżej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

10 listopada 2020 r. o godz. 08:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 142, odbędzie się pierwsza licytacja, będącej własnością dłużników Jerzego i Urszuli małżonków Jagodzińskich, nieruchomości gruntowej o pow.742 m2 niezabudowanej położonej:

Szczecin, ul. Zapiecek 35

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?identifyParcel=326201_1.4114.91

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00151703/3.


2020.10.28, g. 10.30; działka niezabudowana 1586 m2 na terenie portu morskiego

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

28 października 2020r. o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: EUROKRAN-2 Sp. z o.o. w Szczecinie położonej:

Szczecin, ul. Gdańska , obręb 1118 Śródmieście 118. nr działki 6/6

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?identifyParcel=326201_1.1118.6/6

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00196733/9


OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI telewizora i odkurzacza rumba

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

22 października 2020r. o godz. 12:00

w kancelarii Komornika położonej w Szczecinie przy ul. Santockiej 18/14

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 8641 kpc odbędzie się sprzedaż z wolnej ręki należących do dłużnika ruchomości:

Nazwa ruchomościWartość szacunkowaMinimalna cena nabycia
Telewizor Samsung UE48J87500L1.000,00 zł750,00 zł
Odkurzacz iRobot Roomba nr 865 .nr ser. STS-U-150515-2389800,00 zł600,00 zł

Wszystkie osoby zainteresowane kupnem wskazanej powyżej ruchomości powinny złożyć w kancelarii komornika mieszczącej się:

Szczecin ul. Santocka 18/14

zamkniętą kopertę, bez żadnych zewnętrznych oznaczeń, wskazujących na dane osoby zainteresowanej zakupem, zawierającą oświadczenie woli przystąpienia do sprzedaży z wolnej ręki ze wskazaniem przedmiotu sprzedaży i oferowanej kwoty brutto, która nie może być niższa niż minimalna cena zbycia ruchomości, wskazana powyżej.

Ofertę kupna w.w. ruchomości można składać w kancelarii komornikaw godzinach pracy kancelarii do dnia 21 października 2020 r. do godz. 17:00

Oferty złożone po upływie tego terminu nie zostaną przyjęte.

Oferty zawierające na kopercie dane osobowe oferenta, lub nie zawierające stosownego oświadczenia woli, w tym cenę niższą niż minimalna, będą odrzucane.

W dniu 22 października 2020r. o godz. 12:00 w kancelarii Komornik dokona otwarcia kopert i obwieści publicznie o wyborze oferty.

UWAGA:

Sprzedaż może się nie odbyć bez podania przyczyny.