2020.09.03, g.11.00; samochody klasy premium; fotki; Operaty pod zdjęciami na dole strony

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

03 września 2020r. o godz. 11:00

na terenie parkingu strzeżonego położonego w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 15-16 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości:


2020.09.14, g.11.00; duży grunt (99.471 m2) niezabudowany, pomiędzy Ustowem a Kurowem, LINK do Geoportalu

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

14 września 2020 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 114, odbędzie się pierwsza licytacja, będącej własnością dłużniczki Joanny Bohdanowicz, nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. 11/7 (identyfikator: 321102_2.0012.11/7), o pow. 99.471 m2 (9,9471 ha) położonej:

Przecław, gm. Kołbaskowo

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5171841

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00008922/4.

Ciąg dalszy na następnej stronie


2020.08.17, g.9.00; lokal mieszkalny przerobiony na salon fryzjersko-kosmetyczny; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

17 sierpnia 2020 r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 114, odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużniczki Anny Dyner, lokalu mieszkalnego przerobionego na lokal użytkowy (obecnie salon fryzjersko – kosmetyczny), o pow. użytk. 60,70 m2, znajdującego się na parterze czterokondygnacyjnego budynku mieszkalno – usługowego, położonego:

Szczecin, ul. Krasińskiego Zygmunta 58 D

w lewobrzeżnej dzielnicy Warszewo, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00138102/3 wraz z udziałem 220/10000 we wspólnej części budynku i w gruncie objętych księgą wieczystą KW SZ1S/00137500/6.

Ciąg dalszy na następnej stronie


2020.08.24, g.13.00; duża działka (22.756 m2) pod mieszkaniówkę, Szczecin Północ, link do mapy

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

24 sierpnia 2020 r. o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 114, odbędzie się pierwsza licytacja, będącej własnością dłużnika Dariusza Schönhofera, nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. 33/10 obręb 3008 Nad Odrą 8, o powierzchni 22.756 m2 (2,2756 ha), położonej:

Szczecin, ul. Leśna

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?identifyParcel=326201_1.3008.33/10

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00223300/4.

Ciąg dalszy na następnej stronie


ODWOŁANA !!! 2020.08.19, g.9.00; działka 758 m2 w Dołujach; link do mapy

ODWOŁANA !!!

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu:

19 sierpnia 2020r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód mającego siedzibę w Szczecinie przy Pl. Żołnierza Polskiego 16, w sali 136 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o pow 758 m2 , należącej do dłużnika: Krzysztof Kazimierz Miśkiewicz położonej:

72-002 Dołuje, działka nr 197/15

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?identifyParcel=321101_2.0004.197/15

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00005256/3


2020.08.26, g.9.00; budynek mieszkalno-magazynowy w Dąbiu 380,90 m2; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

26 sierpnia 2020r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikowi Michałowi Borkowskiemu, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr ew. 81 obręb 4025 Dąbie 25, o powierzchni 387,00 m2 (0,0387 ha), zabudowanej budynkiem mieszkalno – magazynowym w zabudowie szeregowej, o powierzchni użytkowej 380,90 m2, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej:

Szczecin, ul. Chorwacka 9A

w prawobrzeżnej dzielnicy – Dąbie, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00069995/4.

Ciąg dalszy na następnej stronie


ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE ; niezamieszkałe mieszkanie 65 m2 przy ul.Santockiej 13a; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

12 sierpnia 2020 r. godz. 9:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego:

ul. Santocka 13a/15 Szczecin

nieposiadającego urządzonej księgi wieczystej, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „DĄB” z siedzibą w Szczecinie, o powierzchni użytkowej 65,20 m2.


2020.09.07, g.10.30; działka 1497 m2 w Pilchowie; link do mapy

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

07 września 2020 r. o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącej własnością dłużnika Macieja Baranowskiego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. 515, o powierzchni 1497 m2 (0,1497 ha) położonej:

Pilchowo, ul. Warszewska

link do mapy, geoportal

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00016743/4. Suma oszacowania powiększona o podatek VAT (23%) wynosi 178.842,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania brutto i wynosi 134.131,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania brutto, to jest 17.884,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto Komornika: Santander Bank Polska SA 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872. Rękojmię można złożyć w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Czytaj całość »


2020.09.08, g.09.00; mieszkanie 59,10 m2 przy ul.Krasińskiego 59c

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu:

8 września 2020 r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o pow. użytk. 59,10 m2, usytuowanego na drugim piętrze budynku, należącego do dłużnika Marka Grzesika położonego:

71-447 Szczecin, ul. Zygmunta Krasińskiego 59C/5,

dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00153412/0 wraz z udziałem 79/10000 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu oznaczonego księgą wieczystą nr SZ1S/00108380/6. Czytaj całość »


ODROCZONA !!! 2020.05.18, g.10.00; mieszkanie 57 m2 w Przecławiu 93D; FOTO

ODROCZONA !!! Odbędzie się w innym terminie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

18 maja 2020 r. o godz.10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużników Jadwigi Majchrzak i Rafała Majchrzaka, położonego:

Przecław nr 93D/4

dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00020496/8
o powierzchni użytkowej 57,50 m2 wraz z przynależnym udziałem 146/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu objętych księgą wieczystą nr KW 19630.
Czytaj całość »


ODROCZONA !!! 2020.05.14, g.11.00, dom w zabudowie bliźniaczej w Dąbiu, FOTO

ODROCZONA !!! Odbędzie się w innym terminie 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

14 maja 2020 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikom Elżbiecie i Jarosławowi małżonkom Staciwa, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr ew. 138, obręb Dąbie o pow. 360 m2 (0,0360 ha), zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej z wbudowanym garażem, o pow. użytkowej 318,21 m2 stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej:

Szczecin ul. Szybowcowa 104

link do mapy

w prawobrzeżnej dzielnicy Dąbie, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00066478/3. Czytaj całość »


ODROCZONA !!! 2020.05.14, g.9.00; mieszkanie przy ul.Okólnej 44

ODROCZONA !!! Odbędzie się w innym terminie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

14 maja 2020 r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużniczki Agnieszki Aleksandrowicz, lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 48,08 m2, znajdujący się na poddaszu użytkowym 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Okólna 44/2,

w lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Bukowo/Północ, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SZ1S/00056658/6 wraz z udziałem 50/100 we wspólnej części budynku i w prawie użytkowania terenu objętych księgą wieczystą KW SZ1S/00020022/8. Czytaj całość »


ODROCZONA !!! 2020.06.02, g.12.30 udział w działce drogowej na Warszewie

ODROCZONA !!! ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

02 czerwca 2020 r. o godz. 12:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącego własność dłużniczki Magdaleny Oszczak (poprzednio Siedzik), udziału 538/20000 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr ew. 1/122 obręb 65 – Nad Odrą o pow. 7.875 m2 (0,7875 ha), będącej położoną w Szczecinie, w lewobrzeżnej dzielnicy Osowo – Warszewo, ulicą Widokową, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00128022/5. Czytaj całość »


ODROCZONA !! 2020.05.21, g.10.00; niezamieszkałe mieszkanie w nowym budownictwie w Dąbiu; FOTO

UWAGA ! LICYTACJA ODROCZONA !!

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

21 maja 2020 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącej własnością dłużnika Roberta Dariusza Kosińskiego, lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 57,80 m2, znajdującego się na parterze 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Szybowcowa 65B/1

w prawobrzeżnej dzielnicy miasta – Dąbie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SZ1S/00203399/8 wraz z udziałem 100/1000 we wspólnej części budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą KW SZ1S/000154707/2. Czytaj całość »


ODROCZONA ! Skoda Praktik, kontener biurowy i stróżówka; FOTO

W związku z zaistniałą sytuacją na terenie kraju – licytacja odbędzie się w innym terminie 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

18 marca 2020 r. o godz. 12:00

w lokalu:70-750 Szczecin (Prawobrzeże), ul. Granitowa 33 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości: Czytaj całość »


ODROCZONA !!! 2020.05.21, g.11.00; dom przy Szosie Stargardzkiej z budynkami garażu, basenu, rekreacyjnym; FOTO

UWAGA !! LICYTACJA ODROCZONA !!!

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

21 maja 2020 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, będącego własnością dłużnika Ryszarda Sarzyńskiego, nieruchomości gruntowej nr ew. 229 o pow. 1588,00 m2 (0,1588 ha), zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr ew. 542 o pow. zabudowy 90,00 m2 i pow. użytkowej 155,79 m2, przybudowanym garażem nr ew. 146 o pow. użytkowej 31,66 m2, budynkiem basenu nr ew. 387 o pow. użytkowej 107,72 m2 i budynkiem rekreacyjnym z dobudowanym garażem nr ew. 686 o pow. użytkowej 148,06 m2, położonej:

Szczecin, ul. Szosa Stargardzka 21

w prawobrzeżnej części miasta – na pograniczu dzielnic Płonia i Kijewo, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00058873/3. Czytaj całość »