2022.11.21, g.13.15, mieszkanie na Stołczynie; FOTO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

21 listopada 2022 r. o godz. 13:15

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości – lokalu mieszkalnego, należącego do dłużnika Elżbiety Jolanty Małeckiej, o powierzchni użytkowej 38,60 m2, znajdującego się na parterze 2-piętrowego budynku mieszkalnego położonego:

Szczecin, ul. Nad Odrą 49/2

dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00165741/2 wraz z udziałem 8/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, objętej księgą wieczystą KW SZ1S/00095476/1. Do przedmiotowego lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 5,90 m2.


e-licytacja od 2022.11.09, g.12.00, udziału 1/2 w mieszkaiu przy ul.Mirtowej na Osowie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie
art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 09.11.2022 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja
ułamkowej części nieruchomości położonej przy ul. Mirtowa 5/2, 71-495 Szczecin Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin) prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00063352/3.


Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział 1/2 w nieruchomości lokalowej, położonej w Szczecinie przy ulicy Mirtowej nr 5/2 o powierzchni
użytkowej 52,75 m2 wraz z przynależnym udziałem 47/100 w części wspólnej budynku i 50/100 w gruncie terenu objętych księgą
wieczystą KW nr 21782, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00063352/3.

Przedmiotowy lokal składa się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem
kuchennym, łazienki, korytarza i pomieszczenia. Lokal znajduje się w budynku 1 – piętrowym, podpiwniczonym o charakterze
mieszkalnym. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w latach przedwojennych. Wejście do przedmiotu wyceny przez
taras. Schody na taras konstrukcji drewnianej z europalet. Pod tarasem znajduje się pomieszczenie gospodarcze użytkowane
przez właściciela lokalu.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 16.11.2022 o godzinie: 12:00 .
Suma oszacowania wynosi 148 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 562,50 zł. Licytant
przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 875,00 zł.


2022.10.27, działka w Mierzynie przy ul.Równej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

27 października 2022 r. o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. 757/7 obręb 0008, Mierzyn 1 o powierzchni 700 m2 (0,0700 ha), położonej:

Mierzyn, ul. Równa 4,

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00035693/7.

Suma oszacowania powiększona o podatek VAT (23%) wynosi 91.020,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania brutto i wynosi 68.265,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania brutto, to jest 9.102,00 zł.


2022.10.17; licytacja Peugeot 308 uszkodzony; FOTO

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

17 października 2022r. o godz. 12:00

w kancelarii Komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości:

Lp.Nazwa ruchomościWartość szacunkowa w PLNCena wywołania w PLN
1PEUGEOT 308 – uszkodzony .nr rej. ZS3745Y, VIN VF34C9HR8CS038194, rok produkcji 2012, data nast. bad. 2021-06-19 00:00:004.000,00 *3.000,00 *

* – cena zawiera podatek VAT

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Ruchomość można oglądać w dniu licytacji od godziny 09:00 (parking przy ul. Santocka 48-49 w Szczecinie) oraz na stronie internetowej www.komornik.szczecin.pl w zakładce licytacje.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie na wskazany rachunek bankowy.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867(1) kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Licytant winien posiadać dowód osobisty. Dotyczy Km 1114/21


e-licytacja,druga, od 20.10.2022, g.12.00 udział 1095/5000 w działce budowlanej w Mierzynie, ul.Tytusa

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 20.10.2022 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja
ułamkowej części nieruchomości położonej przy Tytusa , 72-006 Mierzyn Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w
Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach (adres: ul. ul.Korczaka Janusza 13/15, Police, 72-
010 Police) prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2S/00007871/4.


2022.10.26, g. 9.00 i 10.00 udziały w drodze w Mierzynie ul.Równa

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

26 października 2022 r.

w Sądzie Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód, sala nr 136, 70-551 Szczecin, Pl. Żołnierza Polskiego 16 odbędzie się pierwsza licytacja:

udziału 3939/10000 o godz. 9:00

udziału 1/10000 o godz. 10:00

w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – drogi nr ew. 757/9 obęb 0008, Mierzyn 1 o powierzchni 714 m2 (0,0714 ha) należącej do dłużnika: FIBER Nieruchomości Sp. z o.o. w Szczecinie położonej: 72-006 Mierzyn, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00035687/2.


e-licytacja od 19.10.2022, g.12.00 miejsca postojowego w garażowcu na Warszewie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 19.10.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy ul. Maciejkowa 37-39/G1, 71-784 Szczecin Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin) prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00215835/4.


e-licytacja od 12.10.2022, g.12.00 mieszkania w Przecławiu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak
Kancelaria Komornicza, Santocka 18, Szczecin, 71-113 Szczecin
tel. 91 484 36 00 / fax. 91 484 22 28
Sygnatura: Km 1731/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 12.10.2022 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja
nieruchomości położonej przy Przecław 93d/4, 72-005 Przecław, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach (adres: ul. ul.Korczaka Janusza 13/15, Police, 72- 010 Police) prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2S/00020496/8.


2022.10.12, godz.9.00; udział w mieszkaniu w Policach

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

12 października 2022 r. o godz. 09.00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, będącego własnością dłużnika Jerzego Tomanka, udziału 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 61,97 m2, znajdującego się na I piętrze trzypiętrowego budynku mieszkalnego, położonego:

Police, ul. Robotnicza 18/8,

dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00026136/9 wraz z udziałem 73/1000 we wspólnej części budynku mieszkalnego, gospodarczego i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętych księgą wieczystą KW 15956 oraz przynależym pomieszczeniem piwnicznym nr 18 o powierzchni użytkowej 15,00 m2.