6 luty 2023, godz.11.00, mieszkanie ul.Różowa 4

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

06 lutego 2023 r. o godz. 11.00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużnika Anny Niemczykw prawie własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 63,40 m2, znajdującego się na III piętrze czteropiętrowego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Różowa 4/8

dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00210219/5 wraz z udziałem 6340/2586730 w SZ1S/00075119/5 stanowiącego własność dłużnika.


31 stycznia 2023, godz.11.00, ruchomości domowe różne; ul.Kazimierska 1K/20, fotki na stronie: licytacje.komornik.pl

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

31 stycznia 2023r. o godz. 11:00

pod adresem: 71-043 Szczecin, ul. Kazimierska 1K/20 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości:


e-licytacja od 8.02.2023, g.12.00 – dom, element szeregowca na Bezrzeczu

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 08.02.2023 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul.Krzekowska 22, 71-229 Szczecin, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin) prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00071978/6.