18.04.2023, g.9.30 mieszkanie w Policach

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/584122


18.04.2023, g.10.30; działka gruntu 7.600 m2 Łęgi

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/583758


licytacja elektroniczna od 29.03.2023, g.12.00; mieszkanie 49,33 m2, parter z ogródkiem ul.Duńska 27f

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/583393


29 marca 2023 g.10.30 nieruchomość rolna w Wieńkowie

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/581555