2018.02.26, g.13.00; 3 pok. mieszkanie przy ul.Koszalińskiej 16 w Szczecinie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

26 lutego 2018 r. o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 220 odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącego własność dłużnika Artura Kamińskiego, 3 – pokojowego lokalu mieszkalnego o pow. 82,98 m2, znajdującego się na parterze dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Koszalińska 16/1,

w dzielnicy Gocław, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00069912/9 wraz z udziałem 64/100 we wspólnej części budynku oraz udziałem 50/100 w gruncie objętym księgą wieczystą numer KW 69902.         Czytaj całość »


2018.01.17, g.12.30 udział 99/200 w nieruchomości; pozostałe udziały na godz.10.30 i 11.30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

17 stycznia 2018 r. o godz. 12:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikowi Andrzejowi Grzegorczykowi udziału 99/200 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr ew. 1/2, o łącznej powierzchni 52574 m2 (5,2574 ha) zabudowanej budynkami (budynki produkcyjne, fundamenty, komin wentylacyjny) stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej:

Szczecin, ul. Transportowa,

w prawobrzeżnej dzielnicy Żydowce – Klucz, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00210337/8.         Czytaj całość »


2018.01.17, g.11.30; udział 2/200 w nieruchomości; pozostałe udziały na godz. 10.30 i 12.30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

17 stycznia 2018 r. o godz. 11:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikowi Dariuszowi Plewko udziału 2/200 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr ew. 1/2, o łącznej powierzchni 52574 m2 (5,2574 ha) zabudowanej budynkami (budynki produkcyjne, fundamenty, komin wentylacyjny) stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej:

Szczecin, ul. Transportowa,

w prawobrzeżnej dzielnicy Żydowce – Klucz, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00210337/8.          Czytaj całość »


2018.01.17, g.10.30; udział 99/200 w pr. uż. wiecz. w nieruchomości o łącznej pow. 52574 m2, teren dawnego WISKORDU, pozostałe udziały na 11.30 i 12.30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

17 stycznia 2018 r. o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikowi Dariuszowi Plewko udziału 99/200 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr ew. 1/2, o łącznej powierzchni 52574 m2 (5,2574 ha) zabudowanej budynkami (budynki produkcyjne, fundamenty, komin wentylacyjny) stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej:

Szczecin, ul. Transportowa,

w prawobrzeżnej dzielnicy Żydowce – Klucz, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00210337/8.          Czytaj całość »


2018.01.17, g.10.00; udział 99/7600 w tej samej nieruchomości co na godz. 9.00 i 9.30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

17 stycznia 2018 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikowi Andrzejowi Grzegorczykowi udziału 99/7600 w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr ew. 18,  o łącznej powierzchni 730 m2 (0,0730 ha),  położonej:

Szczecin, ul. Transportowa,

w prawobrzeżnej dzielnicy Żydowce – Klucz, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00150917/9.        Czytaj całość »


2018.01.17, g.9.00; udział 99/7600 w pr. uż. wiecz. w działce 18 – teren dawnego WISKORD; inne udziały na godz.9.30 i 10.00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

17 stycznia 2018 r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikowi Dariuszowi Plewko udziału 99/7600 w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr ew. 18,  o łącznej powierzchni 730 m2 (0,0730 ha),  położonej:

Szczecin, ul. Transportowa

w prawobrzeżnej dzielnicy Żydowce – Klucz, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00150917/9.      Czytaj całość »


2018.01.15, g.13.00; udział 1/2 w spółdz. własn. prawie do mieszkania na parterze

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

15 stycznia 2018 r. o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 220 odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikowi Stanisławowi Bułatowiczowi, udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do 4-pokojowego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 76,10 m2, znajdującego na parterze dwunastopiętrowego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Jasna 49/1

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej DĄB w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00236193/4. Czytaj całość »


2018.01.15, g.11.00; nieruchomość rolna w Rzędzinach zabudowana oborą

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

15 stycznia 2018 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 220 odbędzie się pierwsza licytacja, będącej własnością dłużniczki Tiny Machowiak, nieruchomości gruntowej nr ew. 80/11 Obręb 0012 Rzędziny, o powierzchni 4056 m2 (0,4056 ha), zabudowanej budynkiem gospodarczym – oborą, o powierzchni całkowitej 1084 m2 i powierzchni zabudowy 1116 m2, położonej:

Rzędziny, gm. Dobra

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00020649/6.          Czytaj całość »


2018.01.04, g. 10.00; udział 1/2 w spółdz. własn. prawie do elementu szeregowca na Bukowym-Klęskowo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

04 stycznia 2018 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikowi Romualdowi Lipińskiemu udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do dwukondygnacyjnego lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 91,90 m2, znajdującego się na parterze i I piętrze budynku mieszkalnego (wraz z garażem o powierzchni 17,6 m2, komórką lokatorską (piwnica) o pow. 24,4 m2 oraz pomieszczeniem hobby (piwnica) o pow. 14,00 m2 (łączna powierzchnia lokalu 147,90 m2), a także  prawem do korzystania z przydomowego ogródka), położonego:

Szczecin, ul. Chłopska 62C

link do mapy

na osiedlu Bukowym, znajdującego się z zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej DĄB w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00224152/8          Czytaj całość »


2018.01.04, g.9.00; ładne mieszkanie na m. Niebuszewem a Warszewem, przy Starej Cegielni; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia 

04 stycznia 2018 r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużnika Daniela Kandulskiego, 2 – pokojowego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 53,20 m2, znajdujący się na I piętrze czteropiętrowego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Księcia Warcisława I 26D/7

na Osiedlu Książąt Pomorskich w lewobrzeżnej dzielnicy Niebuszewo, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KWSZ1S/00212403/6 wraz z udziałem 7861/1.000.000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą KW SZ1S/00181505/4 oraz pomieszczeniem przynależnym – komórką lokatorską KD 2.9 o powierzchni 2,80 m2.         Czytaj całość »


2017.12.15, g.11.30 garaż podziemny przy ul.Hrubieszowskiej 34-68

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI – GARAŻU

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

15 grudnia 2017 r. o godz. 11:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużniczce Magdalenie Miller (poprzednio Klementowskiej) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego – garażu nr 46, o powierzchni użytkowej 15,80 m2, znajdującego się w kondygnacji podziemnej 3 – piętrowego budynku mieszkalno – usługowego, położonego:

Szczecin, ul. Hrubieszowska 34-68

w lewobrzeżnej dzielnicy Gumieńce, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej SELFA w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KW SZ1S/00163067/9.        Czytaj całość »


2017.12.15, g.10.45; mieszkanie 43m2 (niezamieszkałe) przy Hrubieszowskiej 44; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 

15 grudnia 2017 r. o godz. 10:45

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużniczce Magdalenie Miller (poprzednio Klementowskiej), spółdzielczego własnościowego prawa do 2-pokojowego lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 43,00 m2, znajdującego się na II piętrze 3 – piętrowego budynku mieszkalno – usługowego, położonego:

 Szczecin, ul. Hrubieszowska 44/5

w lewobrzeżnej dzielnicy Gumieńce, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej SELFA w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00163066/2.          Czytaj całość »