2020.09.08, g.09.00; mieszkanie 59,10 m2 przy ul.Krasińskiego 59c

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu:

8 września 2020 r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o pow. użytk. 59,10 m2, usytuowanego na drugim piętrze budynku, należącego do dłużnika Marka Grzesika położonego:

71-447 Szczecin, ul. Zygmunta Krasińskiego 59C/5,

dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00153412/0 wraz z udziałem 79/10000 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu oznaczonego księgą wieczystą nr SZ1S/00108380/6. Czytaj całość »


ODROCZONA !!! 2020.05.18, g.10.00; mieszkanie 57 m2 w Przecławiu 93D; FOTO

ODROCZONA !!! Odbędzie się w innym terminie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

18 maja 2020 r. o godz.10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużników Jadwigi Majchrzak i Rafała Majchrzaka, położonego:

Przecław nr 93D/4

dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00020496/8
o powierzchni użytkowej 57,50 m2 wraz z przynależnym udziałem 146/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu objętych księgą wieczystą nr KW 19630.
Czytaj całość »


2020.06.18, g.10.30; dwa udziały w dużym placu (52.574 m2) na terenie dawnego WISKORDU; link

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

18 czerwca 2020 r. o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja:

– udziału 99/200 dłużnika Andrzeja Grzegorczyka

– udziału 99/200 dłużnika Dariusza Plewko

w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr ew. 1/2, o łącznej powierzchni 52.574 m2 (5,2574 ha) zabudowanej budynkami (budynki produkcyjne, fundamenty, komin wentylacyjny) stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej:

Szczecin, ul. Transportowa

(teren dawnej fabryki WISKORD)

link do geoportalu

w prawobrzeżnej dzielnicy Żydowce – Klucz, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00210337/8. Czytaj całość »


2020.06.18, g.11.30; udział w działce drogowej na terenie dawnego Wiskordu

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

18 czerwca 2020 r. o godz. 11:30

w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód IX Wydział Egzekucyjny 70-551 Szczecin, Pl. Żołnierza Polskiego 16 odbędzie się pierwsza licytacja:

– udziału 99/7600 dłużnika Andrzeja Grzegorczyka

– udziału 99/7600 dłużnika Dariusza Plewko

– udziału 2/7600 dłużnika Dariusza Plewko

w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr ew. 18 położonej:

Szczecin, ul.Transportowa

w prawobrzeżnej dzielnicy Żydowce – Klucz o powierzchni 730 m2 (0,0730 ha), dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00150917/9, stanowiącej drogę dojazdową do dawnej fabryki Wiskord w Szczecinie. Czytaj całość »


ODROCZONA !!! 2020.05.14, g.11.00, dom w zabudowie bliźniaczej w Dąbiu, FOTO

ODROCZONA !!! Odbędzie się w innym terminie 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

14 maja 2020 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikom Elżbiecie i Jarosławowi małżonkom Staciwa, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr ew. 138, obręb Dąbie o pow. 360 m2 (0,0360 ha), zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej z wbudowanym garażem, o pow. użytkowej 318,21 m2 stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej:

Szczecin ul. Szybowcowa 104

link do mapy

w prawobrzeżnej dzielnicy Dąbie, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00066478/3. Czytaj całość »


ODROCZONA !!! 2020.05.14, g.9.00; mieszkanie przy ul.Okólnej 44

ODROCZONA !!! Odbędzie się w innym terminie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

14 maja 2020 r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużniczki Agnieszki Aleksandrowicz, lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 48,08 m2, znajdujący się na poddaszu użytkowym 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Okólna 44/2,

w lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Bukowo/Północ, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SZ1S/00056658/6 wraz z udziałem 50/100 we wspólnej części budynku i w prawie użytkowania terenu objętych księgą wieczystą KW SZ1S/00020022/8. Czytaj całość »


ODROCZONA !!! 2020.06.02, g.12.30 udział w działce drogowej na Warszewie

ODROCZONA !!! ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

02 czerwca 2020 r. o godz. 12:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącego własność dłużniczki Magdaleny Oszczak (poprzednio Siedzik), udziału 538/20000 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr ew. 1/122 obręb 65 – Nad Odrą o pow. 7.875 m2 (0,7875 ha), będącej położoną w Szczecinie, w lewobrzeżnej dzielnicy Osowo – Warszewo, ulicą Widokową, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00128022/5. Czytaj całość »


ODROCZONA !! 2020.05.21, g.10.00; niezamieszkałe mieszkanie w nowym budownictwie w Dąbiu; FOTO

UWAGA ! LICYTACJA ODROCZONA !!

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

21 maja 2020 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącej własnością dłużnika Roberta Dariusza Kosińskiego, lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 57,80 m2, znajdującego się na parterze 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Szybowcowa 65B/1

w prawobrzeżnej dzielnicy miasta – Dąbie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SZ1S/00203399/8 wraz z udziałem 100/1000 we wspólnej części budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą KW SZ1S/000154707/2. Czytaj całość »


ODROCZONA ! Skoda Praktik, kontener biurowy i stróżówka; FOTO

W związku z zaistniałą sytuacją na terenie kraju – licytacja odbędzie się w innym terminie 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

18 marca 2020 r. o godz. 12:00

w lokalu:70-750 Szczecin (Prawobrzeże), ul. Granitowa 33 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości: Czytaj całość »


ODROCZONA !! A8, Infiniti QX 70, Jaguar XJ, Cayenne; FOTO

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ – LICYTACJA ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE !!!

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

24 marca 2020 r. o godz. 12:00

w kancelarii komornika:

Szczecin, ul.Santocka 18/14

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości: Czytaj całość »


ODROCZONA !!! 2020.05.21, g.11.00; dom przy Szosie Stargardzkiej z budynkami garażu, basenu, rekreacyjnym; FOTO

UWAGA !! LICYTACJA ODROCZONA !!!

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

21 maja 2020 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, będącego własnością dłużnika Ryszarda Sarzyńskiego, nieruchomości gruntowej nr ew. 229 o pow. 1588,00 m2 (0,1588 ha), zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr ew. 542 o pow. zabudowy 90,00 m2 i pow. użytkowej 155,79 m2, przybudowanym garażem nr ew. 146 o pow. użytkowej 31,66 m2, budynkiem basenu nr ew. 387 o pow. użytkowej 107,72 m2 i budynkiem rekreacyjnym z dobudowanym garażem nr ew. 686 o pow. użytkowej 148,06 m2, położonej:

Szczecin, ul. Szosa Stargardzka 21

w prawobrzeżnej części miasta – na pograniczu dzielnic Płonia i Kijewo, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00058873/3. Czytaj całość »


ODROCZONA !!! 2020.06.02, g.11.00 lokal fryzjersko-kosmetyczny tuż obok ul.Duńskiej; FOTO

ODROCZONA, ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

2 czerwca 2020 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużniczki Anny Dyner, lokalu mieszkalnego przerobionego na lokal użytkowy (obecnie salon fryzjersko – kosmetyczny), o powierzchni użytkowej 60,70 m2, znajdującego się na parterze czterokondygnacyjnego budynku mieszkalno – usługowego, położonego:

Szczecin, ul. Krasińskiego Zygmunta 58 D

w lewobrzeżnej dzielnicy Warszewo, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00138102/3 wraz z udziałem 220/10000 we wspólnej części budynku i w gruncie objętych księgą wieczystą KW SZ1S/00137500/6. Czytaj całość »