e-licytacja domu przy ul.Zielonogórskiej w Szczecinie od 14.07.2022, g.12.00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie
art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 14.07.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Zielonogórska 1, 71-084 Szczecin, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w
Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin) prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00003952/1.


e-licytacja mieszkania w Przecławiu, od 13.07.2022, g.12.00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 13.07.2022 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się
pierwsza licytacja
nieruchomości położonej przy Przecław 93d/4, 72-005 Przecław, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach (adres: ul. ul.Korczaka Janusza 13/15, Police, 72- 010 Police) prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2S/00020496/8.
Opis nieruchomości:


e-licytacja mieszkania przy ul.Zagłoby 33 od 29.06.2022, g.12.00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie
art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 29.06.2022 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja
lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zagłoby 33/1, 71-687 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i
Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin) prowadzi
księgę wieczystą o numerze SZ1S/00210235/3.
Opis nieruchomości:


e-licytacja domu, połowy bliźniaka w Dąbiu, ul.Szybowcowa 104 od 8.07.2022, g.12.00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 08.07.2022 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Szybowcowa 104, 70-843 Szczecin, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin) prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00066478/3. Opis nieruchomości:


e-licytacja mieszkania na Skolwinie od 07.07.2022 od godz.12.00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie
art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 07.07.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Nowy Świat 3/2, 71-875 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin) prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00099499/6.


e-licytacja mieszkania na Pogodnie od 06.07.2022, g.12.00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie
art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 06.07.2022 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja
spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza 39/5
, 71-121 Szczecin, dla którego Sąd
Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Żołnierza Polskiego 16,
Szczecin, 70-551 Szczecin) prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00162988/4.
Opis nieruchomości:


e-licytacja mieszkania w Dąbiu od 01.07.2022, g.12.00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie
art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 01.07.2022 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja
lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Anieli Krzywoń 4/13
, 70-820 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin –
Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551
Szczecin) prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00117150/1.
Opis nieruchomości:


e-licytacja mieszkania w Przecławiu od 30.06.2022, g.12.00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie
art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 30.06.2022 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja
lokalu mieszkalnego położonego przy Przecław 4/11,
72-005 Przecław, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i
Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach (adres: ul. ul.Korczaka Janusza 13/15,
Police, 72-010 Police) prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2S/00014183/6.


e-licytacja mieszkania przy ul.Przyszłości 32 od 23.06.2022 do 30.06.2022 g.12.00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie
art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 23.06.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Przyszłości 32/6, 70-893 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i
Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin) prowadzi
księgę wieczystą o numerze SZ1S/00157372/5.


e-licytacja mieszkania na ul.Różowej 4 w Szczecinie od 8.06.2022 do 15.06.2022 g.12.00; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie
art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 08.06.2022 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/
rozpocznie się pierwsza licytacja
lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Różowa 4/8, 70-781 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i
Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin) prowadzi
księgę wieczystą o numerze SZ1S/00210219/5.


e-licytacja działki 0,998 ha w Wołczkowie od 18.05.2022 do 25.05.2022 g.12.00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 18.05.2022 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się
pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Agawy , 72-003 Wołczkowo, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach (adres: ul. ul.Korczaka Janusza 13/15, Police, 72- 010 Police) prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2S/00008220/3.


e-licytacja domu z dużą działką w Łęgach od 15.06.2022 do 22.06.2022 g.12.00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie
art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 15.06.2022 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/
rozpocznie się pierwsza licytacja
nieruchomości położonej przy Na Świdwie 7A, 72-003 Łęgi, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w
Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach (adres: ul. ul.Korczaka Janusza 13/15, Police, 72-
010 Police) prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2S/00013850/6.


e-licytacja działki na ul.Pegaza od 08.06.2022 do 15.06.2022 g.12.00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie
art. 986 4
§ 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 08.06.2022 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja
nieruchomości położonej przy ul. Pegaza 7A, 71-790 Szczecin, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w
Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin) prowadzi księgę
wieczystą o numerze SZ1S/00127532/6.