15.12.2014, g. 09.00, mieszkanie 5 pokoi w Kurowie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

15 grudnia 2014 r. o godz. 09:00 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącego wlasność dłużników Bogumiły i Józefa małżonków Półtorak, pięciopokojowego lokalu mieszkalnego, o powierzchni 75,20 m2, położonego:

Kurów 11A/1, gmina Kołbaskowo,

dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00014920/5 wraz z udziałem w 306/1000 wspólnej części budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego i gruntu objętych księgą wieczystą KW nr 110707

Czytaj całość »


3.12.2014, g.10.30, piękny dom na Warszewie, II licytacja, FOTO, link

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

03 grudnia 2014 r. o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, stanowiącej własność dłużniczki Magdaleny Siedzik, nieruchomości gruntowej nr ew. 1/176 obręb 65 – Nad Odrą o pow. 1.311,00 m2, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym wraz z garażem, o pow. użytkowej 227,95 m2, położonej:

Szczecin, ul. Widokowa 23

http://goo.gl/maps/Uu4Ca

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00150886/2.

Czytaj całość »


3.12.2014, g.10.00; udział 1/2 w działce gruntu o pow.24.200 m2 w Wieńkowie; link

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 03 grudnia 2014 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, stanowiącego własność dłużnika Aleksandra Kędzi, udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. 324, o powierzchni 2,4200 ha (24.200 m2), położonej:

Wieńkowo, gm. Police

http://goo.gl/maps/KEuF5

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00005795/3.

Czytaj całość »


24.11.2014, g.10.00 nowy dom, Szczecin, Wielgowo-Sławociesze; FOTO

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

24 listopada 2014 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, stanowiącego własność dłużniczki Ireny Rydzewskiej udziału 1/2 oraz stanowiącego własność dłużniczki Małgorzaty Rzepisko (poprzednio Rydzewskiej) udziału 1/2, w prawie własności nieruchomości gruntowej nr ew. 24/1 o powierzchni 1391 m2, (0,1391 ha) zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 106,51 m2, łącznie całość, położonej:

Szczecin, ul. Owsiana 28 

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00106121/9.

Czytaj całość »


29.10.2014, g.12.00; Audi A6 Quattro 2005 r.; FOTO

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

   29 października 2014r. o godz. 12:00

w kancelarii komornika położonej w Szczecinie przy ul. Traugutta 100

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości:  Czytaj całość »


29.10.2014; g.12.00; Citroen Nemo 2009; FOTO

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-10-2014r. o godz. 12:00 w kanelarii komornika

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości:

  Czytaj całość »


29.10.2014, g. 12.00; VW Caddy 2008 r. (bankowóz); Chevrolet Aveo 2005; FOTO

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

  29 października 2014r. o godz. 12:00

w kancelarii komornika: Szczecinul.Traugutta 100

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości dłużnika Czytaj całość »


29.10.2014, g. 12.00; VW Golf 2006 r.; FOTO

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

  29 października 2014r. o godz. 12:00

w kancelarii komornika: Szczecinul.Traugutta 100

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja:  Czytaj całość »


09.12.2014, g. 10.00; garaż przy ul.Polskich Marynarzy

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

09 grudnia 2014 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącego własność dłużnika Sebastiana Gwiazdy, lokalu niemieszkalnego – garażu, o powierzchni 14,60 m2 położonego:

Szczecin, ul. Polskich Marynarzy 90,92,94,96,98,100/G28,

(w kondygnacji piwnicznej czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego), dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00164011/9 wraz z udziałem 35/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą SZ1S/00126513/0.

Czytaj całość »


26.11.2014, g.11.15; mieszkanie w Przecławiu

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

26 listopada 2014 r. o godz. 11:15

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, przysługującego dłużnikowi Tomaszowi Fiedorkowi, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 69,63 m2, położonego:

Przecław 55/3 

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej PRZECŁAW (adres spółdzielni: 72-005 Przecław, Przecław 81A/2), dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2S/00024726/8.

Czytaj całość »