10.09.2015, g.13.00; udziały w drodze obok nieruchomości z godz.13.00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

10 września 2015 r. o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącego własność dłużniczki Joanny Dziedzic udziału 1/14 oraz stanowiącego własność dłużniczki Agaty Dziedzic udziału 1/14 w nieruchomości gruntowej nr ew. 24/25 obręb 3081 Nad Odrą 81 o powierzchni 969 m2 (0,0969 ha), będącej drogą 

Słoneczne Wzgórze w Szczecinie

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00134343/6

Czytaj całość »


10.09.2015, g.13.00, nowy, niezamieszkały dom w dwóch udziałach dających całość; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

10 września 2015 r. o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącego własność dłużniczki Joanny Dziedzic udziału 1/2 oraz stanowiącego własność dłużniczki Agaty Dziedzic udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej nr ew. 24/21 obręb 3081 Nad Odrą 81 o powierzchni 1289 m2 (0,1289 ha), zabudowanej wolnostojącym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z wbudowanym garażem, o powierzchni zabudowy 185 m2, położonej:

 Szczecin, ul. Słoneczne Wzgórze 7,

na osiedlu Warszewo, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00145670/7.

Czytaj całość »


10.09.2015, g.10.00, dom w Wielgowie; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

10 września 2015 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikowi Markowi Przybylskiemu, prawa wieczystego użytkowania (do 02 marca 2063 r.) nieruchomości gruntowej  nr ew. 38, o powierzchni 701 m2 (0,0701 ha), zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie zwartej, o powierzchni użytkowej 142,94 m2, halą warsztatową o powierzchni 90,49 m2 oraz garażem o pow. zabudowy 24 m2, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położoną:

Szczecin, ul. Drewniana 2, 

dla której  Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00021458/0

Czytaj całość »


9.09.2015, g.11.40; duży dom na Gumieńcach, położony w cichym zaułku

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

09 września 2015 r. o godz. 11:40

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja,  będącej własnością dłużnika Henryka Pojmańskiego nieruchomości gruntowej numer ew. 164, obręb Pogodno o powierzchni 635 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, jednokondygancyjnym, podpiwniczonym, z użytkowym poddaszem,  w zabudowie wolnostojącej, o pow. zabudowy 131,00 m2 i powierzchni użytkowej 200,85 m2, położonej:

Szczecin, ul. Tarnobrzeska 12,

w dzielnicy Gumieńce, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00067726/4.

Czytaj całość »


9.09.2015, g.11.00; duży dom w Dąbiu o funkcji mieszkalno-usługowej w zabudowie szeregowej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

09 września 2015 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużniczce Grażynie Płacheckiej (poprzednio Syropoulu), prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr ew. 79 obręb Dąbie 25, o powierzchni 387,00 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym w zabudowie szeregowej, o powierzchni całkowitej 532,08 m2, trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z dobudowanym jednokondygnacyjnym budynkiem hali magazynowej, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej:

Szczecin, ul. Chorwacka 10A,

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00069538/3

Czytaj całość »


27.08.2015, g.12.00; budynek magaz.-biurowy z garażami i z dużą działką, obok ul.Gdańskiej, pod wiaduktem

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 27 sierpnia 2015r. o godz. 12:00 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja,  przysługującego dłużnikowi – Zakład Wielobranżowy Usług Budowlanych FASADA Sp. z o.o. w Szczecinie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej nr 1/2 o powierzchni 2062 m2 zabudowanej budynkiem administracyjno – magazynowym (o powierzchni użytkowej 339,54m2), budynkiem administracyjno – garażowym (budynek główny o powierzchni użytkowej 265,53m2), budynkiem magazynowym (o powierzchnia użytkowa 391,80m2) oraz budynkiem portierni, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności.

Komornik informuje, że nieruchomość po zajęciu została zbyta przez dłużnika i aktualnie jako jej użytkownik wieczysty figuruje TECH-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ DPOWIEDZIALNOŚCIĄ w SZCZECINIE, regon: 321084557.

Jednakże z mocy przepisu art.930 kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowania i nie jest przeszkodą w nabyciu.

Nieruchomość położona:

 Szczecin, ul. Kotwiczna 9 

link do mapy

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00120453/9.

Czytaj całość »


27.08.2015, g.11.30; duża nowa hala na dużej działce, obok nieruchom. z godz.12.00

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

27 sierpnia 2015 r. o godz. 11:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja,  przysługującego dłużnikowi – Zakład Wielobranżowy Usług Budowlanych FASADA Sp. z o.o. w Szczecinie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości nr 1/4 o powierzchni 6412 m2, zabudowanej budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 753,50 m2, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności,

Komornik informuje, że nieruchomość po zajęciu została zbyta przez dłużnika i aktualnie jako jej użytkownik wieczysty figuruje TECH-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w SZCZECIN, regon: 321084557.

Jednakże z mocy przepisu art.930 kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowania.

Nieruchomość położona:

Szczecinie ul. Kotwiczna 11

link do mapy

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00127061/3.      Czytaj całość »


27.08.2015, g.11.00; spółdz. własn. lokal mieszkalny na ul.Floriana Szarego 6

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

27 sierpnia 2015 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikom Marii i Piotrowi małżonkom Obolewicz, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 42,20 m2, znajdującego się na III piętrze czteropiętrowego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Floriana Szarego 6/11, 

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej DĄB w Szczecinie (adres spółdzielni: 70-783 Szczecin, ul.Rydla Lucjana 71A), dla którego nie została urządzona księga wieczysta.

Czytaj całość »


27.08.2015, g.10.30; mieszkanie na parterze budynku dwurodzinnego

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

27 sierpnia 2015 r. o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużnika Przemysława Tomasza Miki, lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 112,55 m2, znajdującego się na parterze budynku mieszkalnego dwurodzinnego, położonego:

Szczecin, ul. Przodowników Pracy 39/1,

w dzielnicy Żydowce, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00099241/3 wraz z udziałem udziałem 514/1000 w częściach wspólnych budynku i gruncie objętych księgą wieczystą nr KW 25613.

Czytaj całość »


16.07.2015, g.12.00; Toyota Yaris 2007 i Fiat Panda 2004; FOTO

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu   

16 lipca 2015 r. o godz. 12:00

w kancelarii komornika: Szczecinul.Santocka 18/14

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości:  Czytaj całość »


17.07.2015, g. 9.45; b.duży dom w Mierzynie (możliwość zaadaptowania na bliźniaka); FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 17 lipca 2015 r. o godz. 09:45

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja, będącej własnością dłużniczki Małgorzaty Łacic, nieruchomości gruntowej nr ew. 86/7, obręb Mierzyn 2, o pow. 1464 m2 (0,1464 ha), zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym w końcowej fazie realizacji, o pow. użytkowej 554,02 m2 i powierzchni zabudowy 400,47 m2 położonej:

 Mierzyn, ul. Topolowa 1A,

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00022186/6.          Czytaj całość »


13.07.2015, g. 9.00; dom (w udziałach) w sercu Pogodna

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

13 lipca 2015 r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącego własność dłużnika Bartosza Makarewicza udziału 3/4 oraz stanowiącego własność dłużniczki Żanetty Makarewicz udziału 1/4 w lokalu mieszkalnym, znajdującym się na piętrze i poddaszu dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego położonego:

Szczecin, ul. Hoene Wrońskiego 6/2,

w dzielnicy Pogodno, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00107227/9 wraz z udziałem 641/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą KW SZ1S/00094851/7 oraz czterema pomieszczeniami piwnicznymi, garażem, strychem, przedpokojem i klatką schodową parteru i w kondygnacji piwnicznej.       Czytaj całość »


16.07.2015, g.12.00; Mitsubishi L200, 2007 r.; FOTO

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 

16 lipca  2015 r. o godz. 12:00

w kancelarii Komornika: Szczecinul.Santocka 18/14

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości Czytaj całość »


21.07.2015, g.12.00; ruchomości domowe w domu dłużnika

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

21 lipca 2015 r. o godz. 12:00

w lokalu położonym: 71-075 Szczecin, ul. Fieldorfa 2/11 

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości:  Czytaj całość »


22.07.2015, g.10.30; udział 3/32 w domu w Dąbiu

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 

22 lipca 2015r. o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącego własność dłużnika Waldemara Kępy, udziału 3/32 w nieruchomości gruntowej nr ew. 90, o powierzchni 507 m2 (0,0507 ha), zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 141,59 m2 i powierzchni zabudowy 126,76 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 30,65 m2, położonej:

Szczecin, ul. Góralska 29,

w dzielnicy Dąbie, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SZ1S/00015856/5.      Czytaj całość »


22.07.2015, g.10.00; działka z ruinką (pozostałości budowy) w Dąbiu

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 

22 lipca 2015 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikowi Waldemarowi Kępie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr ew. 783 o powierzchni 348 m2 (0,0348 ha) z pozostałościami po rozpoczęciu budowy budynku mieszkalnego, położonej:

 Szczecin, ul. Kartuska 22,

 w prawobrzeżnej dzielnicy Dąbie, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00073279/0.       Czytaj całość »


16.07.2015, godz. 12.00; Renault Velsatis 2005 r.; FOTO

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

  16 lipca 2015r. o godz. 12:00

w kancelarii komornika: Szczecinul.Santocka 18/14

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości: Czytaj całość »


27.08.2015, g.10.30; duży lokal mieszkalny przy ul.Przodowników Pracy 39; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

27 sierpnia 2015 r. o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużnika Przemysława Tomasza Miki, lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 112,55 m2, znajdujcego się na parterze budynku mieszkalnego dwurodzinnego, położonego:

Szczecin, ul. Przodowników Pracy 39/1,

w dzielnicy Żydowce, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00099241/3 wraz z udziałem udziałem 514/1000 w częściach wspólnych budynku i gruncie objętych księgą wieczystą nr KW 25613.

Czytaj całość »


27.08.2015, g. 9.30; lokal użytkowy na parterze przy ul.Kazimierskiej 1h (Gumieńce, nowe bloki Pol-Nordu)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

27 sierpnia 2015 r. o godz. 09:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużnika Przemysława Kapczyńskiego, lokalu użytkowego (byłego sklepu spożywczego), o powierzchni użytkowej 53,23 m2, znajdującego się na parterze czteropiętrowego budynku mieszkalno – usługowego, położonego:

Szczecin, ul. Kazimierska 1H/3, 

 w Szczecinie przy ul. Kazimierskiej 1H/3, w dzielnicy Gumieńce, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00214038/0 wraz z udziałem 319/100000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach budynku i urządzeń objętych księgą wieczystą SZ1S/00119726/4.

Czytaj całość »


07.07.2015, g.11.30; udział 1/2 w domku z działką na Bezrzeczu

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

07 lipca 2015 r. o godz. 11:30 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się druga licytacja, stanowiącego własność dłużnika Józefa Kędziorka, udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej nr ew. 32/9, o powierzchni 809 m2 (0,0809 ha), zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o powierzchni użytkowej 156,00 m2 oraz garażem o pow. użytkowej 16,20 m2, położonej:

Szczecin, ul. Środkowa 19, 

w dzielnicy Bezrzecze, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00026278/9.      Czytaj całość »


07.07.2015, g. 11.00; spółdz. własn. prawo do mieszkania przy ul.Leszczynowej 19 (Zdroje)

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 07 lipca 2015 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, przysługującego dłużniczce Monice Olszewskiej, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 64,70 m2, znajdującego się na III piętrze trzypiętrowego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Leszczynowa 19/7, 

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej DĄB w Szczecinie (adres spółdzielni: 70-783 Szczecin, ul.Rydla Lucjana 71A), dla którego nie została urządzona księga wieczysta.

Czytaj całość »


02.07.2015, g. 13.00, spółdzielcze własn. prawo do mieszkania przy ul.Walecznych 7

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

02 lipca 2015 r. o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikom Aleksandrze i Piotrowi Ozon, na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 49,40 m2, znajdującego się na X piętrze 10-piętrowego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Walecznych 7/41, 

wpisanego  w  rejestrze  lokali  własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej DĄB w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00159637/5.         Czytaj całość »