22.07.2015, g.10.30; udział 3/32 w domu w Dąbiu

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 

22 lipca 2015r. o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącego własność dłużnika Waldemara Kępy, udziału 3/32 w nieruchomości gruntowej nr ew. 90, o powierzchni 507 m2 (0,0507 ha), zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 141,59 m2 i powierzchni zabudowy 126,76 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 30,65 m2, położonej:

Szczecin, ul. Góralska 29,

w dzielnicy Dąbie, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SZ1S/00015856/5.      Czytaj całość »


22.07.2015, g.10.00; działka z ruinką (pozostałości budowy) w Dąbiu

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 

22 lipca 2015 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikowi Waldemarowi Kępie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr ew. 783 o powierzchni 348 m2 (0,0348 ha) z pozostałościami po rozpoczęciu budowy budynku mieszkalnego, położonej:

 Szczecin, ul. Kartuska 22,

 w prawobrzeżnej dzielnicy Dąbie, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00073279/0.       Czytaj całość »


11.06.2015, godz. 12.00; Renault Velsatis 2005 r.; FOTO

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

  11 czerwca 2015r. o godz. 12:00

w kancelarii komornika: Szczecinul.Santocka 18/14

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości: Czytaj całość »


16.06.2015, g.12.00; Mercedes Sprinter 2001 r.; FOTO

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

16 czerwca 2015r. o godz. 12:00 

w lokalu położonym w  Policach przy ul.Reja Mikołaja 17

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości:  Czytaj całość »


27.08.2015, g.10.30; duży lokal mieszkalny przy ul.Przodowników Pracy 39

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

27 sierpnia 2015 r. o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużnika Przemysława Tomasza Miki, lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 112,55 m2, znajdujcego się na parterze budynku mieszkalnego dwurodzinnego, położonego:

Szczecin, ul. Przodowników Pracy 39/1,

w dzielnicy Żydowce, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00099241/3 wraz z udziałem udziałem 514/1000 w częściach wspólnych budynku i gruncie objętych księgą wieczystą nr KW 25613.

Czytaj całość »


27.08.2015, g. 9.30; lokal użytkowy na parterze przy ul.Kazimierskiej 1h (Gumieńce, nowe bloki Pol-Nordu)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

27 sierpnia 2015 r. o godz. 09:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużnika Przemysława Kapczyńskiego, lokalu użytkowego (byłego sklepu spożywczego), o powierzchni użytkowej 53,23 m2, znajdującego się na parterze czteropiętrowego budynku mieszkalno – usługowego, położonego:

Szczecin, ul. Kazimierska 1H/3, 

 w Szczecinie przy ul. Kazimierskiej 1H/3, w dzielnicy Gumieńce, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00214038/0 wraz z udziałem 319/100000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach budynku i urządzeń objętych księgą wieczystą SZ1S/00119726/4.

Czytaj całość »


07.07.2015, g.11.30; udział 1/2 w domku z działką na Bezrzeczu

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

07 lipca 2015 r. o godz. 11:30 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się druga licytacja, stanowiącego własność dłużnika Józefa Kędziorka, udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej nr ew. 32/9, o powierzchni 809 m2 (0,0809 ha), zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o powierzchni użytkowej 156,00 m2 oraz garażem o pow. użytkowej 16,20 m2, położonej:

Szczecin, ul. Środkowa 19, 

w dzielnicy Bezrzecze, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00026278/9.      Czytaj całość »


07.07.2015, g. 11.00; spółdz. własn. prawo do mieszkania przy ul.Leszczynowej 19 (Zdroje)

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 07 lipca 2015 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, przysługującego dłużniczce Monice Olszewskiej, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 64,70 m2, znajdującego się na III piętrze trzypiętrowego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Leszczynowa 19/7, 

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej DĄB w Szczecinie (adres spółdzielni: 70-783 Szczecin, ul.Rydla Lucjana 71A), dla którego nie została urządzona księga wieczysta.

Czytaj całość »


02.07.2015, g. 13.00, spółdzielcze własn. prawo do mieszkania przy ul.Walecznych 7

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

02 lipca 2015 r. o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikom Aleksandrze i Piotrowi Ozon, na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 49,40 m2, znajdującego się na X piętrze 10-piętrowego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Walecznych 7/41, 

wpisanego  w  rejestrze  lokali  własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej DĄB w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00159637/5.         Czytaj całość »


29.06.2015, g. 9.00; mieszkanie przy ul.Grzymińskiej 31

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

29 czerwca 2015 r. o godz. 09:00 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, stanowiącego własność dłużników Ryszarda Kupczyka, Jadwigi Kupczyk i Błażeja Kupczyka jako wspólników spółki cywilnej, lokalu mieszkalnego, o powierzchni 55,00 m2, znajdującego się na parterze czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Grzymińska 31/4, 

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00143907/4, wraz z udziałem 112/10000 we wspólnej części budynku mieszkalnego i w prawie użytkowania wieczystego gruntu objętych księgą wieczystą numer KW 114676 oraz pomieszczeniem przynależnym – piwnicą nr 4 o pow. 5,60 m2. Czytaj całość »