12.09.2014, g.10.00; olbrzymia działka na Starym Warszewie; FOTO; link

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

12 września 2014 r. o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, przysługującego dłużnikowi DELFIN Sp. z o.o. w Szczecinie, prawa wieczystego użytkowania (do dnia 17 listopada 2094 r.) nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 18.852,00 m2 (1,8852 ha), na którą składają się: działka nr ew. 39/50, działka nr ew. 39/59 oraz działka nr ew. 39/60 obręb 3078 Nad Odrą 78, położonej:

Szczecin, ul. Kostrzewskiego 

http://goo.gl/maps/oYHRF

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00116506/5.

Czytaj całość »


12.09.2014, g.10.00; duża działka na Starym Warszewie, FOTO; link

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

12 września 2014 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, przysługującego dłużnikowi DELFIN Sp. z o.o. w Szczecinie, prawa wieczystego użytkowania (do dnia 17 listopada 2094 r.) nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 8.437 m2 (0,8437 ha), na którą składają się: działka nr ew. 28 obręb 2035 Pogodno 35 o powierzchni 8.200 m2 oraz działki nr ew. 39/38, 39/46, 39/47 obręb 3078 Nad Odrą 78 o powierzchni 237 m2, położonej:

Szczecin, ul. Wiosny Ludów, Kostrzewskiego, Wieczorowskiego

http://goo.gl/maps/oYHRF

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00097552/2.

Czytaj całość »


17.09.2014, g. 10.30; ładny dom na Warszewie; FOTO 27x

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

17 września 2014 r. o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącej własność dłużniczki Magdaleny Siedzik, nieruchomości gruntowej nr ew. 1/176 obręb 65 – Nad Odrą o pow. 1.311,00 m2, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym wraz z garażem, o pow. użytkowej 227,95 m2, położonej:

Szczecin, ul. Widokowa 23,

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00150886/2. Czytaj całość »


09.09.2014, g. 10.00; piękny dom na Warszewie; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

09 września 2014 r. o godz. 10:00 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiących własność dłużniczki Edyty Rzemyk:

-        nieruchomości gruntowej nr ew. 48/6 o powierzchni 637 m2 (0,0637 ha) zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 174,47 m2 i powierzchni zabudowy – 125,00 m2, z dobudowanym garażem dwustanowiskowym, położonej:

Szczecin, ul. Widokowa 48,

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00157376/3.

-        udziału 282/20000 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. 1/122 o powierzchni 7875 m2, będącej drogą dojazdową, położoną:

Szczecin, ul. Widokowa, 

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00128022/5. Czytaj całość »


05.09.2014, g. 10.00, spółdz. włas. prawo do mieszkania w Przecławiu 96a; FOTO

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

05 września 2014 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, przysługującego dłużnikom Beacie i Waldemarowi małżonkom Leonowicz, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 80,45 m2, położonego:

Przecław 96A/9 

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej PRZECŁAW – ZIELONE POLE  (adres spółdzielni: 71-001 Szczecin, ul.Południowa 25), dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2S/00026177/8. Czytaj całość »


04.09.2014, g. 12.00, spółdz. własn. prawo do mieszkania przy ul.Kostki Napierskiego 33; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

04 września 2014 r. o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikowi Eugeniuszowi Boińskiemu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 57,90 m2, położonego:

 Szczecin, ul. Kostki Napierskiego 33/9 

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej DĄB w Szczecinie (adres spółdzielni: 70-783 Szczecin, ul.Rydla Lucjana 71A), dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00159361/9.    Czytaj całość »


02.09.2014, g.12.00; Ford Mondeo; FOTO

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

  02 września 2014r. o godz. 12:00

w kancelarii komornika: Szczecinul.Traugutta 100

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości

Czytaj całość »


04.09.2014, g. 9.30, udział 1/2 w lokalu mieszkalnym w Nowym Warpnie, licytacja drugiego udziału w tym samym czasie; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

04 września 2014 r. o godz. 09:30 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącego własność dłużnika Ryszarda Cieśli, udziału 1/2 w lokalu użytkowym przebudowanym i przystosowanym na lokal mieszkalny zgodnie z decyzją nr 06/2010 o warunkach zabudowy z dnia 25 czerwca 2010 r., o powierzchni użytkowej 65,94 m2, znajdującego się na parterze budynku mieszkalno – usługowego położonego na działce nr ew. 751/2, obręb 1, położonego:

Nowe Warpno, ul. Kościuszki 54,

dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00010079/6, wraz z pomieszczeniem przynaleznym o powierzchni 16,00 m2 znajdujące się w budynku gospodarczym oznaczonym nr 2 oraz udziałem 148/1000 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach budynków oraz we własności gruntu objętych księgą wieczystą KW 39854. Czytaj całość »


04.09.2014, g. 9.30 udział 1/2 w lokalu mieszkalnym w Nowym Warpnie, licytacja drugiego udziału w tym samym czasie; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

04 września 2014 r. o godz. 09:30 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącego własność dłużniczki Bogusławy Cieśli udziału 1/2 w lokalu użytkowym przebudowanym i przystosowanym na lokal mieszkalny zgodnie z decyzją nr 06/2010 o warunkach zabudowy z dnia 25 czerwca 2010 r., o powierzchni użytkowej 65,94 m2, znajdującego się na parterze budynku mieszkalno – usługowego położonego na działce nr ew. 751/2, obręb 1, położonego:

Nowe Warpno, ul. Kościuszki 54

dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00010079/6, wraz z pomieszczeniem przynaleznym o powierzchni 16,00 m2 znajdujące się w budynku gospodarczym oznaczonym nr 2 oraz udziałem 148/1000 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach budynków oraz we własności gruntu objętych księgą wieczystą KW 39854. Czytaj całość »