31.03.2015, g. 12.00 w Policach; Mercedes Sprinter 2001 r.; FOTO

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

31 marca 2015r. o godz. 12:00 

w Policach przy ul. Mikołaja Reja 17

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości:  Czytaj całość »


26.03.2015, g.12.00; mikrosito stosowane przy hodowli ryb lub przy lodowiskach; FOTO

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

26 marca 2015r. o godz. 12:00

w kancelarii komornika: Szczecinul.Santocka 18/14

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości:  Czytaj całość »


18.06.2015, g.11.00; małe dwukondygnacyjne mieszkanie w Warzymicach; FOTO

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

18 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się druga licytacja, stanowiącego własność dłużniczki Marioli Pajdowskiej, dwukondygnacyjnego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 54,51 m2, położonego:

Warzymice, ul. Tęczowe Ogrody 26/7, 

dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00028999/0 wraz z udziałem 37/10000 we wspólnej części budynku mieszkalnego i w gruncie objętych księgą wieczystą KW 24036 oraz przynależnym pomieszczeniem piwnicznym o pow. 3,35 m2 i strychem nad lokalem o pow. 17,55 m2. Czytaj całość »


27.04.2015, g.10.00; mieszkanko przy ul.Hożej 1; FOTO

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 27 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, będącego własnością dłużnika Aleksandra Ciejka,  lokalu mieszkalnego o powierzchni 33,86 m2, położonego:

Szczecin, ul. Hoża 1/48, 

dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00086034/5 wraz z udziałem 44/10000 we wspólnej części budynku mieszkalnego i w prawie użytkowania wieczystego gruntu objętych księgą wieczystą numer KW 84713.   Czytaj całość »


22.04.2015, g.10.00; ładny, nowy, niezamieszkały dom na Stołczynie; link

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

22 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącej własność dłużników Sylwii i Krzysztofa małżonków Markowskich, nieruchomości  gruntowej nr ew. 181/1 obręb 3040 Nad Odrą o pow. 839 m2 (0,0839 ha), zabudowanej wolnostojącym dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z garażem, o pow. użytkowej 207,80 m2, niezamieszkałym i niezgłoszonym do użytkowania, położonej:

Szczecin, ul.Ciesielska 17, 

https://goo.gl/maps/XrtoD

dla której  Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00140803/4.

Czytaj całość »


07.05.2015, g. 9.00; spółdz. własn. prawo do lokalu mieszkaln. 49,18 m2 na XI p., ul.26 kwietnia 51

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

07 maja 2015 r. o godz. 09:00 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikowi Jackowi Trzmielowi, spółdzielczego własnościowego prawa do 2-pokojowego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 49,18 m2, znajdującego się na XI piętrze 12 – piętrowego budynku mieszkalnego, położonego: 

Szczecin, ul. 26 Kwietnia 51/45, 

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinie  (adres spółdzielni: 71-114 Szczecin, ul.Jodłowa 7 A), dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00108042/5.

Czytaj całość »


07.05.2015,g.12.00; działka 607 m2 przy ul.Grudzińskiego 4

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 

 07 maja 2015r. o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja,  przysługującego dłużnikowi Zakład Wielobranżowy Usług Budowlanych FASADA Sp. z o.o. w Szczecinie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości nr 34 o powierzchni: 607 m2 położonej:

Szczecin, ul. Grudzińskiego 4

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW nr SZ1S/00072507/1.

Czytaj całość »


07.05.2015, g.11.00; spora działka z halą magazynową obok nieruchomości z godz.10.00; link,

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 

 07 maja 2015r. o godz. 11:00 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikowi Zakład Wielobranżowy Usług Budowlanych FASADA Sp. z o.o. w Szczecinie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości nr 1/4 o powierzchni 6412 m2, zabudowanej budynkiem o charakterze komercyjnym stanowiącym od gruntu odrębną nieruchomość (o powierzchni użytkowej 753,50 m2), położonej:

Szczecinie ul. Kotwiczna 11

https://www.google.pl/maps/@53.4053156,14.5892476,21z?hl=pl

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00127061/3.

Czytaj całość »


07.05.2015, g.10.00; duży budynek admin-magazynowo-garażowy (pod ul.Gdańską); bezpośr. sąsiedztwo nieruch. z g.11.00; link, FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 07 maja 2015r. o godz. 10:00 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja,  przysługującego dłużnikowi Zakład Wielobranżowy Usług Budowlanych FASADA Sp. z o.o. w Szczecinie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej nr 1/2 o powierzchni 2062 m2 zabudowanej budynkiem administracyjno – magazynowym (o powierzchni użytkowej 339,54m2), budynkiem administracyjno – garażowym (budynek główny o powierzchni użytkowej 265,53m2), budynkiem magazynowym (o powierzchnia użytkowa 391,80m2) oraz budynkiem portierni stanowiącymi od gruntu odrębną nieruchomość, położonej:

 70-673 Szczecin, ul.Kotwiczna 9 

https://www.google.pl/maps/@53.405707,14.5884018,21z?hl=pl

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00120453/9.

Czytaj całość »


24.03.2015, g.12.00, Peugeot 206; FOTO

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

24 marca 2015 r. o godz. 12:00

w kancelarii komornika: Szczecin, ul.Santocka 18/14

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości: Czytaj całość »