23.02.2015, g.12.00; mieszkanko przy ul.Komuny Paryskiej 24

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 23 lutego 2015 r. o godz. 12:00 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącego własność dłużniczki Magdaleny Kujawy, lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 28,55 m2, położonego:

Szczecin, ul. Komuny Paryskiej 34/5, 

dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00096875/5 wraz z udziałem 23/1000 we wspólnej części budynku i w prawie użytkowania gruntu objętych księgą wieczystą o numerze KW 66599. Czytaj całość »


16.02.2015, g. 9.00; udział 3/4 w gospodarstwie w Łęgach

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

16 lutego 2015 r. o godz. 09:00 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącego własność dłużnika Zbigniewa Olszewskiego, udziału 3/4 w nieruchomości gruntowej nr ew. 19/9, o powierzchni 2.739 m2 (0,2739 ha) zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr ew. 21 o powierzchni zabudowy 102 m2, oraz trzema budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy: 25 m2, 166 m2 i 111 m2, położonej:

Łęgi, ul. Wschodnia 3,

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00002485/6. Czytaj całość »


10.02.2015, g.10.30; lokal użytkowy na ul.Klonowica 11a (była pizzeria); FOTO; II licytacja

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

10 lutego 2015 r. o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, przysługującego dłużniczce Zuzannie Kozak, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego (byłej pizzerii) o powierzchni użytkowej 103,05 m2,  położonego: 

Szczecin, ul. Klonowica 11 A/U2,

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinie (adres spółdzielni: 71-114 Szczecin, ul. Jodłowa 7A), dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00168544/2.  Czytaj całość »


05.02.2015, g.13.30; duża działka w Mierzynie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ2S/00029349/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

05 lutego 2015r. o godz. 13:30 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącej własność dłużnika Macieja Grochali, nieruchomości gruntowej niezabudowanej numer ewidencyjny 30/38, obręb 0008 Mierzyn, o powierzchni 4000 m2 (0,4000 ha), położonej:

Mierzyn, gmina Dobra,

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00029349/6. Czytaj całość »


02.02.2015, g.12.00; magazyn z działką Wielgowie; FOTO, II licytacja

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 02 lutego 2015 r. o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, będącej własnością dłużników Elżbiety i Jarosława małżonków Staciwa, nieruchomości gruntowej nr ew. 18/4 obręb 4088, Dąbie 88, o powierzchni 2705 m2, (0,2705 ha) zabudowanej budynkiem magazynowym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni zabudowy 188 m2, położonej:

Szczecin, ul. Borowa 3,

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00173386/4. Czytaj całość »


15.01.2015, g.12.00; mieszkanie przy ul.Mickiewicza, Pogodno; FOTO

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

15 stycznia 2015 r. o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, stanowiącego własność dłużnika Sylwestra Stępnia, lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 77,98 m2, znajdującego się na poddaszu użytkowym dwupiętrowego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Mickiewicza Adama 74/7,

dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00105130/8 wraz z udziałem 31/1000 we wspólnej części budynku mieszkalnego i w prawie wieczystego użytkowania terenu objętych księgą wieczystą KW 60651.

Czytaj całość »


15.01.2015, g.11.00; dwukondygnacyjne mieszkanie w Warzymicach; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

15 stycznia 2015 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącego własność dłużniczki Marioli Pajdowskiej, dwukondygnacyjnego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 54,51 m2, położonego:

Warzymice, ul. Tęczowe Ogrody 26/7,

dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00028999/0 wraz z udziałem 37/10000 we wspólnej części budynku mieszkalnego i w gruncie objętych księgą wieczystą KW 24036 oraz przynależnym pomieszczeniem piwnicznym o pow. 3,35 m2 i strychem nad lokalem o pow. 17,55 m2.

Czytaj całość »


15.01.2014, g.10.00 i 10.30, mieszkanie (w udziałach) na Pogodnie; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

15 stycznia 2015 r. 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja:

-        o godz. 10:00 -stanowiącego własność dłużnika Patryka Urbana udziału 4/6

-        o godz. 10:30 -stanowiącego własność dłużnika Piotra Urbana udziału 2/6

w lokalu mieszkalnym dwupokojowym o powierzchni użytkowej 39,83 m2, położonym:

 Szczecin, ul. Rostworowskiego Karola Huberta 39/1,

w lewobrzeżnej dzielnicy Pogodno, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00092285/4 wraz z udziałem 79/1000 we wspólnej części budynku i w wieczystym użytkowaniu gruntu objętych księgą wieczystą KW 65155.

Czytaj całość »


13.01.2015, godz.11.00; dom w Mierzynie, ul.Morenowa 19; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

13 stycznia 2015 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącego własność dłużniczki Elżbiety Woźniak, nieruchomości gruntowej, składającej się z dwóch działek nr ew. 19/40 i 19/41 obręb 0009 Mierzyn 19, o łącznej powierzchni 734 m2 (0,0734 ha), zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej z przybudowanym dwustanowiskowym garażem, o powierzchni użytkowej 220,88 m2 i powierzchni zabudowy 207 m2, położonej:

Mierzyn, ul. Morenowa 19,

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00019933/4. Czytaj całość »


30.12.2014, g.12.00, ruchomości domowe w domu dłużnika

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 30 grudnia  2014r. o godz. 12:00

w lokalu położonym w Mierzynie przy ul. Jakuba 6

 

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości:  Czytaj całość »