2016.05.31, g.10.00; udział 4/6 w mieszkanku przy ul.Rostworowskiego 39; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

31 maja 2016 r.  o godz. 10.00 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja stanowiącego własność dłużnika Patryka Urbana udziału 4/6 w lokalu mieszkalnym dwupokojowym o powierzchni użytkowej 39,83 m2, położonym:

 Szczecin, ul. Rostworowskiego 39/1,

w lewobrzeżnej dzielnicy Pogodno, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00092285/4 wraz z udziałem 79/1000 we wspólnej części budynku i w wieczystym użytkowaniu gruntu objętych księgą wieczystą KW 65155. Czytaj całość »


2016.05.31, g.9.30; działka z zabudowaniami w Karwowie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

31 maja 2016 r. o godz. 09:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącej własność dłużniczki  Anny Lewandowskiej, nieruchomości gruntowej nr ew. 43/7, obręb 0005, o pow. 1641 m2 (0,1641 ha), zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 251,09 m2 w wbudowanymi dwoma garażami, położonej:

Karwowo 13C, gm. Kołbaskowo,

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00020048/3. Czytaj całość »


2016.05.16, g.10.00; mieszkanko na ul.Robotniczej 24e; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

16 maja 2016 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikowi Adamowi Płecha, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 33,80 m2, znajdującego się na II piętrze trzypiętrowego budynku mieszkalnego położonego:

Szczecin, ul. Robotnicza 24E/9,

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej MORSBUD w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00201984/2. Czytaj całość »


2016.05.10, g.11.00; garaż (stanowisko garażowe nr 6) w podziemiu budynku na osiedlu Magnolia Park przy ul.Klonowica; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

10 maja 2016 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącego własność dłużniczki Moniki Kościelak udziału 1/14 w nieruchomości – garażu wielostanowiskowym o powierzchni 495,70 m2, znajdującym się w części piwnicznej czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego położonego:

Szczecin, ul. Klonowica Sebastiana 41, 42 G,

Czytaj całość »


2016.05.10, g. 10.00; 3 duże (ponad 3.000 m2 każda) działki w Dobrej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

10 maja 2016 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiących własność dłużników Iwony i Sebastiana małżonków Moroz, nieruchomości położonych:

Dobra k. Szczecina,

link do mapy

Czytaj całość »