09.10.2014; g. 9.30; mieszkanie na ul.Mickiewicza

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

09 października 2014 r. o godz. 09:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącego własność dłużnika Sylwestra Stępnia, lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 77,98 m2, znajdującego się na poddaszu użytkowym dwupiętrowego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Mickiewicza Adama 74/7,

dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00105130/8.

Czytaj całość »


08.10.2014, g.10.30; mieszkanie dwupoziomowe na ul.Kopańskiego; druga licytacja; FOTO

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

08 października 2014  r. o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, stanowiącego własność dłużnika Tomasza Daniela Grzegorczyka, dwupoziomowego lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 91,95 m2, położonego:

Szczecin, ul. Kopańskiego 58/11,

dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00170889/9 wraz z udziałem 47/10000 we wspólnej części budynku i działce gruntu objętych księgą wieczystą nr KW SZ1S/00144412/4.

Czytaj całość »


08.10.2014, g.11.00; udział w działce-drodze dojazdowej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 08 października 2014 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącego własność dłużnika Tomasza Daniela Grzegorczyka, udziału 2/360 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. 22/1, obręb Pogodno 16, o powierzchni 0,3525 ha (3.525 m2), stanowiącej drogę, położonej:

Szczecin, Osiedle Osów (Osowo), ul. Miodowa,

dla której  Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00143924/9.

Czytaj całość »


08.10.2014, g. 10.45; udział w działce – drodze dojazdowej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 08 października 2014 r. o godz. 10:45

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, stanowiącego własność dłużnika Tomasza Daniela Grzegorczyka, udziału 2/26 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. 22/40, obręb Pogodno 16, o powierzchni 0,2038 ha (2.038 m2) stanowiącej drogę wewnetrzną, położonej:

Szczecin, Osiedle Osów (Osowo), ul. Miodowa

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  KW SZ1S/00202942/3

Czytaj całość »


08.10.2014, g.10.15; działka na Osowie

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

08 października 2014 r. o godz. 10:15

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, stanowiącego własność dłużnika Tomasza Daniela Grzegorczyka, nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. 22/29, obręb Pogodno 16, o powierzchni 0,0555 ha (555 m2), położonej:

Szczecin, Osiedle Osów (Osowo),

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  KW SZ1S/00206031/2

     Czytaj całość »


08.10.2014, g.10.00; działka na Osowie

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 

08 października 2014 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, stanowiącego własność dłużnika Tomasza Daniela Grzegorczyka, nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. 22/28, obręb Pogodno 16, o powierzchni 0,0454 ha (454 m2), położonej:

Szczecin, Osiedle Osów (Osowo),

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00206030/5

       Czytaj całość »


07.10.2014, g.10.30; mieszkanie na Bukowym-Klęskowo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 07 października 2014 r. o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużniczce Marii Perzyńskiej, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 54,50 m2, położonego:

Szczecin, ul.Romantyczna 30/1, 

znajdującego się z zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej DĄB w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00161924/1.

Czytaj całość »


07.10.2014, g.10.00, duże mieszkanie na Pogodnie z piwnicą i garażem

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 07 października 2014 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużniczki Agaty Woźniak, lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 82,38 m2, położonego:

Szczecin, ul. Skłodowskiej-Curie Marii 6/1,

dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00040354/0 wraz z udziałami 242/1000 i 250/1000 we wspólnej części budynku i w prawie wieczystego użytkowania terenu objętych księgą wieczystą KW 23729 oraz dwoma pomieszczeniami przynależnymi -  piwnicą i garażem o pow. użytkowej 18,00 m2.

Czytaj całość »


03.10.2014, g. 13.30, spółdzielcze prawo do mieszkania w Dąbiu

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

03 października 2014 r. o godz. 13:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikowi Mariuszowi Eisenowi, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 43,90 m2, położonego:

Szczecin, ul.Gierczak Emilii 42/3, 

znajdującego się z zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej DĄB w Szczecinie (adres spółdzielni: 70-783 Szczecin, ul.Rydla Lucjana 71A), dla którego nie została urządzona księga wieczysta.

Czytaj całość »


03.10.2014, g. 13.00; dom w zabudowie bliźniaczej, ul.Sandomierska 23; druga licytacja

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

03 października 2014 r. o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, stanowiącej własność dłużniczki Danuty Gadomskiej, nieruchomości gruntowej nr ew. 80/3 o powierzchni 220 m2 (0,0220 ha), zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni zabudowy 56,00 m2 i powierzchni użytkowej (z piwnicą) 117,60 m2, położonej:

Szczecin, ul. Sandomierska 23,

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00016866/5.

Czytaj całość »