18.04.2023, g.9.30 mieszkanie w Policach

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/584122