e-licytacja od 19.10.2022, g.12.00 miejsca postojowego w garażowcu na Warszewie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 19.10.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy ul. Maciejkowa 37-39/G1, 71-784 Szczecin Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin) prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00215835/4.

Strony: 1 2