2022.10.26, g. 9.00 i 10.00 udziały w drodze w Mierzynie ul.Równa

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

26 października 2022 r.

w Sądzie Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód, sala nr 136, 70-551 Szczecin, Pl. Żołnierza Polskiego 16 odbędzie się pierwsza licytacja:

udziału 3939/10000 o godz. 9:00

udziału 1/10000 o godz. 10:00

w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – drogi nr ew. 757/9 obęb 0008, Mierzyn 1 o powierzchni 714 m2 (0,0714 ha) należącej do dłużnika: FIBER Nieruchomości Sp. z o.o. w Szczecinie położonej: 72-006 Mierzyn, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00035687/2.

Strony: 1 2