II e-licytacja działki na Warszewie od 25.08.2022, g.12.00

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 25.08.2022 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja
nieruchomości położonej przy ul. Pegaza 7A, 71-790 Szczecin, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin) prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00127532/6.

Strony: 1 2