e-licytacja domu przy ul.Zielonogórskiej 1 od 26.08.2022, g.12.00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 26.08.2022 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja
nieruchomości położonej przy ul. Zielonogórska 1, 71-084 Szczecin, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin) prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00003952/1.
Opis nieruchomości:

Strony: 1 2