e-licytacja mieszkania w Dąbiu od 01.07.2022, g.12.00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie
art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 01.07.2022 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja
lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Anieli Krzywoń 4/13
, 70-820 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin –
Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551
Szczecin) prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00117150/1.
Opis nieruchomości:

Strony: 1 2