e-licytacja mieszkania przy ul.Zagłoby 33 od 29.06.2022, g.12.00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie
art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 29.06.2022 na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja
lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zagłoby 33/1, 71-687 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i
Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, 70-551 Szczecin) prowadzi
księgę wieczystą o numerze SZ1S/00210235/3.
Opis nieruchomości:

Strony: 1 2