2021.12.09, g.11.00, udział w drodze w Mierzynie, obok nieruchomości z 18.11.2021 i z 20.12.2021

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

09 grudnia 2021 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużnika FIBER Nieruchomości Sp. z o.o. w Szczecinie, udziału 6980/10000 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej – drogi nr ew. 757/11 obęb 0008, Mierzyn 1 o powierzchni 622 m2 (0,0622 ha), będącej częścią ulicy Równej, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00039981/1, położonej:

Mierzyn, ul. Równa

Strony: 1 2