2021.11.18, g.13.00, działka niezabudowana w Mierzynie, obok nieruchomości z 9.12.2021 i z 20.12.2021

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

18 listopada 2021 r. o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. 757/7 obręb 0008, Mierzyn 1 o powierzchni 700 m2 (0,0700 ha), położonej:

Mierzyn, ul. Równa 4,

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00035693/7.

Strony: 1 2