2021.02.11, g.9.00; dwa udziały po 1/2 w mieszkaniu znajdującego się na piętrze domu dwumieszkaniowego na Osowie; Operat pod obwieszczeniem

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

11 lutego 2021r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 114, odbędzie się pierwsza licytacja

– udziału 1/2 dłużnika Marka Bajdana

– udziału 1/2 dłużnika Karoliny Porowskiej (poprzednio Bajdan)

w nieruchomoßci położonej:

71-495 Szczecin, ul. Mirtowa 5/2

https://www.google.com/maps/place/Mirtowa+5,+71-499+Szczecin/@53.4736869,14.5163653,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47aa0c0fe402406f:0x710dbef25a026d70!8m2!3d53.473669!4d14.518204

o powierzchni użytkowej 52,75 m2 wraz z przynależnym udziałem 47/100 w części wspólnej budynku i 50/100 w gruncie terenu objętych księgą wieczystą KW nr 21782, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00063352/3.

Strony: 1 2