2021.02.01, g.10.00 udział w drodze na Warszewie

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

01 lutego 2021 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 114, odbędzie się druga licytacja, stanowiącego własność dłużniczki Magdaleny Oszczak (poprzednio Siedzik), udziału 538/20000 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr ew. 1/122 obręb 65 – Nad Odrą o pow. 7.875 m2 (0,7875 ha), będącej położoną w Szczecinie, w lewobrzeżnej dzielnicy Osowo – Warszewo, ulicą Widokową, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00128022/5.

Strony: 1 2