2020.12.02, g.10.00; duża nieruchomość komercyjna na terenie dawnej fabryki Wiskord; OPERAT poniżej na str.2

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

02 grudnia 2020 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, przysługującego dłużnikowi INTOP SZCZECIN Sp. z o.o. w Skarbimierzycach, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – działki nr ew. 1/1 obręb nr 4193 o powierzchni 10235 m2 (1,0235 ha) położonej:

Szczecin, ul. Transportowa

link do Geoporatlu: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?identifyParcel=326201_1.4193.1/1

w prawobrzeżnej dzielnicy Żydowce – Klucz, zabudowanej budynkami niemieszkalnymi (po-produkcyjnymi) w zabudowie zwartej oznaczonymi na mapach geodezyjnych nr 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 123 i 124 o łącznej powierzchni zabudowy 1640 m2, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00157271/7.

Strony: 1 2