OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI telewizora i odkurzacza rumba

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

22 października 2020r. o godz. 12:00

w kancelarii Komornika położonej w Szczecinie przy ul. Santockiej 18/14

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 8641 kpc odbędzie się sprzedaż z wolnej ręki należących do dłużnika ruchomości:

Nazwa ruchomościWartość szacunkowaMinimalna cena nabycia
Telewizor Samsung UE48J87500L1.000,00 zł750,00 zł
Odkurzacz iRobot Roomba nr 865 .nr ser. STS-U-150515-2389800,00 zł600,00 zł

Wszystkie osoby zainteresowane kupnem wskazanej powyżej ruchomości powinny złożyć w kancelarii komornika mieszczącej się:

Szczecin ul. Santocka 18/14

zamkniętą kopertę, bez żadnych zewnętrznych oznaczeń, wskazujących na dane osoby zainteresowanej zakupem, zawierającą oświadczenie woli przystąpienia do sprzedaży z wolnej ręki ze wskazaniem przedmiotu sprzedaży i oferowanej kwoty brutto, która nie może być niższa niż minimalna cena zbycia ruchomości, wskazana powyżej.

Ofertę kupna w.w. ruchomości można składać w kancelarii komornikaw godzinach pracy kancelarii do dnia 21 października 2020 r. do godz. 17:00

Oferty złożone po upływie tego terminu nie zostaną przyjęte.

Oferty zawierające na kopercie dane osobowe oferenta, lub nie zawierające stosownego oświadczenia woli, w tym cenę niższą niż minimalna, będą odrzucane.

W dniu 22 października 2020r. o godz. 12:00 w kancelarii Komornik dokona otwarcia kopert i obwieści publicznie o wyborze oferty.

UWAGA:

Sprzedaż może się nie odbyć bez podania przyczyny.