2021.01.11, g. 9.00; udział 1/2 w nieruchomości przy ul.Żytniej 20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

11 stycznia 2021r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, mającego siędzibę w Szczecinie przy Placu Żołnierza 16, w sali 114, odbędzie się pierwsza licytacja przysługującego dłużnikowi Markowi Kaczmarkowi udziału 1/2 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej nr ew. 23/1 o pow. 293 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 74,80 m2 położonej:

Szczecin, ul. Żytnia 20

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00141876/3

Strony: 1 2