2020.12.10, g.12.00; niedokończony, niekonwencjonalny dom w Drogoradzu na działce 3.800 m2; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

10 grudnia 2020r. o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, mającego siedzibę w Szczecinie przy Pl. Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 114 odbędzie się pierwsza licytacja należącej do dłużnika Anny Kaźmierczak nieruchomości gruntowej, działki nr 322, o pow. 3800 m2, zabudowanej wolnostojącym, jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w stanie niezamieszkałym, o pow. użytkowej 157,90 m2, położonej:

Drogoradz, gmina Police

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5253607

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00020553/6.

Strony: 1 2