2020.09.14, g.11.00; duży grunt (99.471 m2) niezabudowany, pomiędzy Ustowem a Kurowem, LINK do Geoportalu

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

14 września 2020 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 114, odbędzie się pierwsza licytacja, będącej własnością dłużniczki Joanny Bohdanowicz, nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ew. 11/7 (identyfikator: 321102_2.0012.11/7), o pow. 99.471 m2 (9,9471 ha) położonej:

Przecław, gm. Kołbaskowo

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5171841

dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00008922/4.

Ciąg dalszy na następnej stronie

Strony: 1 2