2020.08.26, g.9.00; budynek mieszkalno-magazynowy w Dąbiu 380,90 m2; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

26 sierpnia 2020r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikowi Michałowi Borkowskiemu, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr ew. 81 obręb 4025 Dąbie 25, o powierzchni 387,00 m2 (0,0387 ha), zabudowanej budynkiem mieszkalno – magazynowym w zabudowie szeregowej, o powierzchni użytkowej 380,90 m2, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej:

Szczecin, ul. Chorwacka 9A

w prawobrzeżnej dzielnicy – Dąbie, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00069995/4.

Ciąg dalszy na następnej stronie

Strony: 1 2