ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE ; niezamieszkałe mieszkanie 65 m2 przy ul.Santockiej 13a; FOTO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

12 sierpnia 2020 r. godz. 9:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego:

ul. Santocka 13a/15 Szczecin

nieposiadającego urządzonej księgi wieczystej, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „DĄB” z siedzibą w Szczecinie, o powierzchni użytkowej 65,20 m2.

Strony: 1 2