2017.11.07, g. 12.00, osobowy Mercedes-Benz C 200, rok prod. 2005; FOTO

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 07 listopada 2017r. o godz. 12:00

 

na terenie komisu samochodowego Europejska położonego w Szczecinie przy ul. Zbójnickiej 29 (skrzyżowanie ul. Zbójnickiej i Europejskiej)  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości : 

Nazwa ruchomości Wartość szacunkowa Cena wywołania
samochód osobowy Mercedes-Benz C 200; rok prod. 2005 nr VIN: WDB2032071F699911

.nr rej ZPY 07EV

 

20 000,00 zł

 

10 000,00 zł

 

Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji pod w.w. adresem od godziny 11:30 oraz na stronie internetowej www.komornik.szczecin.pl w zakładce licytacje.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny