2017.08.17, g.12.00; Hyundai Accent, Vito, Sharan; FOTO

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

  17 sierpnia 2017r. o godz. 12:00

pod adresem: 70-870 Szczecin, ul. Stary Szlak 32

 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości:

Lp. Nazwa ruchomości Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 SAMOCHÓD OSOBOWY HYUNDAI ACCENT ROK PROD. 2000 nr rej. ZS9105U,

VIN KMHCH31FPYU021760

 

2 500,00 zł

 

1 250,00 zł

2 SAMOCHÓD OSOBOWY VOLKSWAGEN SHARAN ROK PROD. 1998

.nr rej. ZS2387X, VIN WVWZZZ7MZXV008206

 

5 000,00 zł

 

2 500,00 zł

3 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY MERCEDES-BENZ VITO 112 CDI

ROK PROD. 2003 KOLOR: CZERWONY

.nr rej. ZS0124L, VIN WDF63809413525565,

 

18 000,00 zł

 

9 000,00 zł

 

Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Ruchomości można oglądać w miejscu i czasie wyżej oznaczonym

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie na wskazany rachunek bankowy.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.